Történelem

Popély Gyula - Felvidék 1918-1928

Felvidék 1918-1928

Popély Gyula

Az első évtized csehszlovák uralom alatt

Könyv
Kárpátia Stúdió kiadó, 2014
486 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786155374074
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Popély Gyula - Felvidék 1918-1928
Popély Gyula - Felvidék 1929-1939
Popély Gyula - Felvidék 1914-1920
Popély Gyula - Felvidék 1918-1928
Popély Gyula - Felvidék 1929-1939
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
Napjaink embere számára a Szlovák Köztársaság tökéletes nemzetállam benyomását kelti. Ma már szinte hihetetlen, hogy az ország területe ezer éven át a magyar állam szerves része, annak „felföldje”, „felvidéke” volt.

A magyar etnikai terület összezsugorodott, „nemzetiségileg vegyes területté” vált, az egykori német és rutén népesség pedig jelentéktelen szórvánnyá csökevényesedett. Ha csupán mutatókban vetjük össze a száz év előtti és a mai állapotokat, akkor is feltűnhet a változások rendkívüli, természetellenes mértéke.

A történész feladata, hogy kiderítse, mi történt velünk, és ami történt, annak mi áll a hátterében.

A szerző Felvidék-sorozatának második része (az első Felvidék 1914–1920 címmel jelent meg 2010-ben) új kutatásokon alapul, jelen kötet az elszakított északi országrészben élő magyarság helyzetét vizsgálja a kényszerű realitássá váló Csehszlovák Köztársaság első tíz évében.
*
POPÉLY GYULA szerző (1945) történész, egyetemi tanár, az MTA doktora, a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. Kutatási területe a felvidéki magyarság 1914-1945 közötti politikai és művelődéstörténete, demográfiai helyzetének alakulása, valamint a nemzetközi kisebbségvédelem. Eddig nyolc önálló monográfia és több tucat tanulmány szerzője...

*
A „Felvidék 1918-1928” című ezen kiadványt Popély Gyula alábbi szavaival ajánljuk:

„Jelen könyvünk fő célkitűzése: átfogó képet nyújtani a csehszlovák fennhatóság alá került magyar nemzetrész első tíz esztendejéről, az államhatalmi önkény különféle formáiról és megnyilvánulásairól, a kisebbségi élet buktatóiról, a helytállásokról és megalkuvásokról, a reményről és reménytelenségről, a várakozásokról és lemondásokról.

Könyvünk serkentő biztatás akar lenni a harcot még mindig folytató honfitársaink ritkuló és lankadó seregének. Lapjait forgassák hozzáértéssel és figyelemmel. Szeretnénk, ha mindegyik nemzettestvérünk megtalálná benne a választ az őt foglalkoztató kisebbségi sorskérdéseinkre.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
Ábel a rengetegben - DVD Mihályfi Sándor 2,990 Ft 2 691 Ft
A sorsformáló 9+1 hónap Orosz Katalin - S. Nagy Zita 3,360 Ft 3 024 Ft
Aranyjegy a boldog élethez Brendon Burchard 3,490 Ft 3 141 Ft
Somogyi bakák szakaszparancsnokaként a Don-kanyarban Gróf Péter Szabó Péter 2,490 Ft 2 241 Ft
A Zrínyiek - A lángelme Benkő László 3,490 Ft 3 141 Ft
Rengéshullámok Orbán Viktor 3,500 Ft 3 150 Ft
Félni csak...kinek is lehet? Bunyevácz Zsuzsa 4,500 Ft 4 050 Ft
Anus Mundi Wieslaw Kielar 2,990 Ft 2 691 Ft
Egy vadásznap a Tátrában Jurán Vidor 2,600 Ft 2 340 Ft
Az elfelejtett légió Gáti Vilmos 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^