Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig-Badiny Jós Ferenc-Könyv-Magyar ház Szkítia-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Badiny Jós Ferenc - Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig

Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig

Badiny Jós Ferenc

- ez a könyv benne van A magyarság igaz őstörténete című könyvben

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó,
Státusz: Kifogyott
Bolti ár: 4 990 Ft
Megtakarítás: 15%
Online ár: 4 242 Ft
Nincs készleten
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás
A kötet „A magyarság igaz őstörténete” című gyűjteményes kiadványban olvasható.
*
„Az ősi szittya hagyományoknak vallásos kegyelettel való ápolása nélkül nincs magyar jövő!”
*
BADINY JÓS FERENC (Gács, 1909. április 3. – 2007. március 10.) történetíró, nyelvész, sumerológus, egyetemi tanár és vallásalapító. A sumer - magyar nyelvrokonság (nyelvazonosság) és Jézus pártus származásának hirdetője.

„Amikor I. Istvánnal megindul a „pogányok”-nak nevezett, de valójában Jézushitű és az „ázsiai kereszténységhez tartozó” magyar nép „áttérítése” a római-judai-kereszténységre, a misszionáriusok átértékelik az „áttérítésre” ítélt néphagyomány kincsét, és jelképeik értelmét egyszerűen átváltoztatják a róma-judai-keresztények liturgiájának értelme szerint... Így lesz a „pogány” párducból is Isten Báránya”...
*
BADINY JÓS FERENC életműsorozatának ezen kötete a magyar őstörténet kutatásától Atilla küldetésén és a történelmünk eddig eltitkolt szakaszain keresztül egészen a honfoglalásig kalauzolja olvasóit.

Részlet az ELŐSZÓ-ból, a baráti levélből:

Mondjuk ki végre az igazságot: 1000 éve idegenek írják a magyar nemzet történetét, és az egyetlen Mátyás király volt, aki igaz történetünket méltó módon írásba foglalta.

- De hol vannak a „Corvinái” ...?

Ezeket is eltüntette vagy elpusztította a népünket mindig leigázó idegen érdek, éppen úgy, mint a hajdani rovásfákat. Nem akarom okolni sem I. István királyunkat, sem országunk birtoktestének 80%-át birtokoló római egyházat. Ezek csak végrehajtói voltak annak a sok ezer éves küzdelem korunkra eső szakaszának, amely népünk ellen folyik...

Pedig mi igazán nem tehetünk arról, hogy ős-Európának egy „őshonos” (autoktón) népe létezett és élt a Kárpát - medencében már abban a régi időben is, amikorra a képzelet szülte, újkori „indoeurópaiságot” nem lehetett ide beilleszteni...

Igen nagy öröm olvasni azt, hogy a Kárpát-medencei ősműveltségünknek az őshonosságát „idegen” szakemberek bizonyítják. Így a magyar kartársaknak csak hozzá kellene ragasztani a saját eredményeiket. Azokat, amelyeket az általuk képviselt „magyar” régészeti, embertani, néprajzi, történelmi és vallásbölcseleti tudományukban, saját hazájuk földjéről felszínre került leletekből kiértékeltek.

Ugyanis minden másik nemzet szakmabelijei - logikusan - így teszik ezt magukévá, sőt vannak olyanok is, akik az „idegen” értékeket is magukhoz ragadják. (Gondolok itt a maguknak őstörténelmet kereső ruménokra és szlovákokra.)...

„A SAPIR-SZABIR-SZUBAR” ősnevünk kapcsolja egybe a Kárpát-medence-Kaszpi-Aral - térség és Közel-Kelet egyesített hatalmas területén települt és kultúrát teremtő, őshonos népünket, akik ebben a hatalmas hazában úgy mozogtak, ahogyan a történelmi viharok azt megkövetelték. Így az „igazságos történelemben” a „történelmi Igazság” azt bizonyítja: NEM MI JÖTTÜNK EURÓPÁBA - EURÓPA LETT ÁLTALUNK”!...

„Arra kérem a magyar történészeket, írjanak történelmet, és ne nevezzék történelemnek a nyelvészeti hipotéziseket. De ha nyelvi vonatkozásokat is keresnek történetírásukban, úgy forduljanak a sumer - magyar nyelvazonosság valóságának cáfolhatatlan adataihoz. Ugyanis e könyv adatait is így kötötte kévébe a szerző!”
*
A kötet ismeretanyaga az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

I. RÉSZ
MAGYAR MITOLÓGIA MAGYAR TÖRTÉNELEM

• ALAPELVEK A MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI KUTATÁSBAN: (A Kátpát-medencei élettér ősisége; A közel-keleti és kaukázusi élettér ősisége; A kiszélesített élettér nyelve, /pro - urarturiak, Bibliai nevek a legrégibb nyelvemlékekben/; A Kárpát-medencei őshaza; A közel-keleti őshaza, /Mit tartalmaz a sumír kultúra?/ A közel-keleti őshaza; Mit tartalmaz a sumír kultúra? Az Álmos-Árpádi honfoglalók kialakulásának előzményei.

• A SZKÍTÁKRÓL ÉS HITVILÁGUKRÓL:

• MIT TUDUNK NIMRUDRÓL? ...? (Párduc a kereszténységben);

• A 7000 ÉVES NAPBAÖLTÖZÖTT BOLDOGASSZONYUNK: (A „Babba-Mária” hagyományának eredete, A magyar ősiségről- annak híveiről - ellenségeiről és a magyar ősvallás Istenasszonyáról);

• TURULMADÁR - TURUL TÚR NEMZETSÉG:

• A HUNOK ÉVEZREDEI: (Kik a hunok, A „HUN” név a legrégibb írásokban, Hová vezet minket a Turulmadár? A „HUN - avarokról”, A „HUN-ujgurokról”; A „HUN-unugur” - iakról; Az „ősök” visszatérnek; Baráti vita Dr. László Gyulával);

• ATILLA KÜLDETÉSE ÉS HALÁLA A CSILLAGMÍTOSZBAN:

II. RÉSZ
TÖRTÉNELMÜNK EDDIG ELTITKOLT SZAKASZAI

• MUNKATERV:

• NEMZETI ÖNGYILKOSSÁGUNK HIVATALOSAN FELÚJÍTOTT MÓDSZEREI:

• A MAGYAR NÉPEK ÖSSZEÖTVÖZŐDÉSÉNEK ÉVEZREDE:

• A PÁRTOS BIRODALOM - RÓMA NEM BÍR KELETTEL: (Nemzeti vallásban az Egység és egységben az Erő; Egy gyermek születik nekünk, és nem a zsidóknak! Hogyan lettünk „pogányok”?);

• MI TÖRTÉNIK PERZSIÁBAN?

• KAZÁRIA ÉS DANTUMAGYARIA SZÜLETÉSE: (Chorezm, Magyarok a kaukázisi térben);

• A KAZÁR REJTÉLY:

• UIGUR ROKONSÁGUNKRÓL:

• A KÁRPÁT-MEDENCE VISSZAFOGLALÁSA - HONFOGLALÁS: (Álmos; Ki volt Pribina? Szvatopluk; Álmos a Keleti Magyar Birodalomban; Álmos az „áldozat”);

• HONFOGLALÁS VAGY „HAZATÉRÉS”?

• ŐSVALLÁSUNK NYOMÁBAN: (Gudeától - Jézuson át - a „rideg valóságig”, Az igaz magyar vallás.

*
Az „IGAZ TÖRTÉNELMÜNK VEZÉRFONALA ÁRPÁDIG” című ezen kiadványt a magyar őstörténet kutatásától, Atilla küldetésén át és történelmünk eddig eltitkolt szakaszain keresztül egészen a honfoglalásig a történelmünket nyomon követni kívánó olvasóinknak ajánljuk, akiket érdekel az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, melyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a nemzeti öntudatunk feltámadásához!

„A mi őseink fénylátó, naparcú, égarcú Istenes igazhitűek voltak, akár Szabinából, akár Adzsan - ANSAN-ból tértek haza a Kárpát-medencébe!”
*
Badiny Jós Ferenc ajánlott munkássága:

Magyar biblia.
Mah-gar a magyar ... !
Messze az édes hazától I.
Sorsdöntő államalapítás.
Ballada.
Káldeától Ister-gamig I.
Káldeától Ister-gamig II.
Káldeától Ister-gamig III.
Jézus király a pártus herceg.
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig.
Az ister-Gami oroszlánok titka.
A táltos Isten ; Az Istenes honfoglalók ; A magyar Szent Korona ; Jézushitű Atilla.
A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása.
A magyar nemzet történetének kis tükre.
Az utolsó nógrádi indián.
A magyar nemzet történetének kis tükre II.
A magyar nemzet történetének kis tükre I-II. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés