Hitélet

Badiny Jós Ferenc - Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig

Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig

Badiny Jós Ferenc

- ez a könyv benne van A magyarság igaz őstörténete című könyvben

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó,
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Badiny Jós Ferenc - Trianon és a harmadik világháború
Badiny Jós Ferenc - Sorsdöntő államalapítás
Badiny Jós Ferenc - Ősmagyar hagyományaink
Badiny Jós Ferenc - A magyar nemzet történetének kis tükre I-II.
Badiny Jós Ferenc - Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 242 Ft
A kötet „A magyarság igaz őstörténete” című gyűjteményes kiadványban olvasható.
*
„Az ősi szittya hagyományoknak vallásos kegyelettel való ápolása nélkül nincs magyar jövő!”
*
BADINY JÓS FERENC (Gács, 1909. április 3. – 2007. március 10.) történetíró, nyelvész, sumerológus, egyetemi tanár és vallásalapító. A sumer - magyar nyelvrokonság (nyelvazonosság) és Jézus pártus származásának hirdetője.

„Amikor I. Istvánnal megindul a „pogányok”-nak nevezett, de valójában Jézushitű és az „ázsiai kereszténységhez tartozó” magyar nép „áttérítése” a római-judai-kereszténységre, a misszionáriusok átértékelik az „áttérítésre” ítélt néphagyomány kincsét, és jelképeik értelmét egyszerűen átváltoztatják a róma-judai-keresztények liturgiájának értelme szerint... Így lesz a „pogány” párducból is Isten Báránya”...
*
BADINY JÓS FERENC életműsorozatának ezen kötete a magyar őstörténet kutatásától Atilla küldetésén és a történelmünk eddig eltitkolt szakaszain keresztül egészen a honfoglalásig kalauzolja olvasóit.

Részlet az ELŐSZÓ-ból, a baráti levélből:

Mondjuk ki végre az igazságot: 1000 éve idegenek írják a magyar nemzet történetét, és az egyetlen Mátyás király volt, aki igaz történetünket méltó módon írásba foglalta.

- De hol vannak a „Corvinái” ...?

Ezeket is eltüntette vagy elpusztította a népünket mindig leigázó idegen érdek, éppen úgy, mint a hajdani rovásfákat. Nem akarom okolni sem I. István királyunkat, sem országunk birtoktestének 80%-át birtokoló római egyházat. Ezek csak végrehajtói voltak annak a sok ezer éves küzdelem korunkra eső szakaszának, amely népünk ellen folyik...

Pedig mi igazán nem tehetünk arról, hogy ős-Európának egy „őshonos” (autoktón) népe létezett és élt a Kárpát - medencében már abban a régi időben is, amikorra a képzelet szülte, újkori „indoeurópaiságot” nem lehetett ide beilleszteni...

Igen nagy öröm olvasni azt, hogy a Kárpát-medencei ősműveltségünknek az őshonosságát „idegen” szakemberek bizonyítják. Így a magyar kartársaknak csak hozzá kellene ragasztani a saját eredményeiket. Azokat, amelyeket az általuk képviselt „magyar” régészeti, embertani, néprajzi, történelmi és vallásbölcseleti tudományukban, saját hazájuk földjéről felszínre került leletekből kiértékeltek.

Ugyanis minden másik nemzet szakmabelijei - logikusan - így teszik ezt magukévá, sőt vannak olyanok is, akik az „idegen” értékeket is magukhoz ragadják. (Gondolok itt a maguknak őstörténelmet kereső ruménokra és szlovákokra.)...

„A SAPIR-SZABIR-SZUBAR” ősnevünk kapcsolja egybe a Kárpát-medence-Kaszpi-Aral - térség és Közel-Kelet egyesített hatalmas területén települt és kultúrát teremtő, őshonos népünket, akik ebben a hatalmas hazában úgy mozogtak, ahogyan a történelmi viharok azt megkövetelték. Így az „igazságos történelemben” a „történelmi Igazság” azt bizonyítja: NEM MI JÖTTÜNK EURÓPÁBA - EURÓPA LETT ÁLTALUNK”!...

„Arra kérem a magyar történészeket, írjanak történelmet, és ne nevezzék történelemnek a nyelvészeti hipotéziseket. De ha nyelvi vonatkozásokat is keresnek történetírásukban, úgy forduljanak a sumer - magyar nyelvazonosság valóságának cáfolhatatlan adataihoz. Ugyanis e könyv adatait is így kötötte kévébe a szerző!”
*
A kötet ismeretanyaga az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

I. RÉSZ
MAGYAR MITOLÓGIA MAGYAR TÖRTÉNELEM

• ALAPELVEK A MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI KUTATÁSBAN: (A Kátpát-medencei élettér ősisége; A közel-keleti és kaukázusi élettér ősisége; A kiszélesített élettér nyelve, /pro - urarturiak, Bibliai nevek a legrégibb nyelvemlékekben/; A Kárpát-medencei őshaza; A közel-keleti őshaza, /Mit tartalmaz a sumír kultúra?/ A közel-keleti őshaza; Mit tartalmaz a sumír kultúra? Az Álmos-Árpádi honfoglalók kialakulásának előzményei.

• A SZKÍTÁKRÓL ÉS HITVILÁGUKRÓL:

• MIT TUDUNK NIMRUDRÓL? ...? (Párduc a kereszténységben);

• A 7000 ÉVES NAPBAÖLTÖZÖTT BOLDOGASSZONYUNK: (A „Babba-Mária” hagyományának eredete, A magyar ősiségről- annak híveiről - ellenségeiről és a magyar ősvallás Istenasszonyáról);

• TURULMADÁR - TURUL TÚR NEMZETSÉG:

• A HUNOK ÉVEZREDEI: (Kik a hunok, A „HUN” név a legrégibb írásokban, Hová vezet minket a Turulmadár? A „HUN - avarokról”, A „HUN-ujgurokról”; A „HUN-unugur” - iakról; Az „ősök” visszatérnek; Baráti vita Dr. László Gyulával);

• ATILLA KÜLDETÉSE ÉS HALÁLA A CSILLAGMÍTOSZBAN:

II. RÉSZ
TÖRTÉNELMÜNK EDDIG ELTITKOLT SZAKASZAI

• MUNKATERV:

• NEMZETI ÖNGYILKOSSÁGUNK HIVATALOSAN FELÚJÍTOTT MÓDSZEREI:

• A MAGYAR NÉPEK ÖSSZEÖTVÖZŐDÉSÉNEK ÉVEZREDE:

• A PÁRTOS BIRODALOM - RÓMA NEM BÍR KELETTEL: (Nemzeti vallásban az Egység és egységben az Erő; Egy gyermek születik nekünk, és nem a zsidóknak! Hogyan lettünk „pogányok”?);

• MI TÖRTÉNIK PERZSIÁBAN?

• KAZÁRIA ÉS DANTUMAGYARIA SZÜLETÉSE: (Chorezm, Magyarok a kaukázisi térben);

• A KAZÁR REJTÉLY:

• UIGUR ROKONSÁGUNKRÓL:

• A KÁRPÁT-MEDENCE VISSZAFOGLALÁSA - HONFOGLALÁS: (Álmos; Ki volt Pribina? Szvatopluk; Álmos a Keleti Magyar Birodalomban; Álmos az „áldozat”);

• HONFOGLALÁS VAGY „HAZATÉRÉS”?

• ŐSVALLÁSUNK NYOMÁBAN: (Gudeától - Jézuson át - a „rideg valóságig”, Az igaz magyar vallás.

*
Az „IGAZ TÖRTÉNELMÜNK VEZÉRFONALA ÁRPÁDIG” című ezen kiadványt a magyar őstörténet kutatásától, Atilla küldetésén át és történelmünk eddig eltitkolt szakaszain keresztül egészen a honfoglalásig a történelmünket nyomon követni kívánó olvasóinknak ajánljuk, akiket érdekel az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, melyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a nemzeti öntudatunk feltámadásához!

„A mi őseink fénylátó, naparcú, égarcú Istenes igazhitűek voltak, akár Szabinából, akár Adzsan - ANSAN-ból tértek haza a Kárpát-medencébe!”
*
Badiny Jós Ferenc ajánlott munkássága:

Magyar biblia.
Mah-gar a magyar ... !
Messze az édes hazától I.
Sorsdöntő államalapítás.
Ballada.
Káldeától Ister-gamig I.
Káldeától Ister-gamig II.
Káldeától Ister-gamig III.
Jézus király a pártus herceg.
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig.
Az ister-Gami oroszlánok titka.
A táltos Isten ; Az Istenes honfoglalók ; A magyar Szent Korona ; Jézushitű Atilla.
A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása.
A magyar nemzet történetének kis tükre.
Az utolsó nógrádi indián.
A magyar nemzet történetének kis tükre II.
A magyar nemzet történetének kis tükre I-II. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 242 Ft
Utas és holdvilág Szerb Antal 2,490 Ft 2 241 Ft
A szorongástól az önbecsülésig Pál Ferenc 3,360 Ft 3 024 Ft
A magyar politeizmus Bognár József 2,000 Ft 1 800 Ft
A Fekete Madonna titka Gönczi Tamás 5,990 Ft 5 391 Ft
A Csíki székely krónika Dr. Szádeczky Lajos 5,300 Ft 4 770 Ft
Az Istenek eredete - Göbekli Tepe Andrew Collins 4,990 Ft 4 491 Ft
A magyarság 20.000 éves történelme 2. Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
Arany János füveskönyve - Józan okos mérték Arany János 2,200 Ft 1 980 Ft
Macskabölcső Kurt Vonnegut 2,990 Ft 2 691 Ft
Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről Honti László 2,940 Ft 2 646 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^