Ballada-Badiny Jós Ferenc-Könyv-Magyar ház Szkítia-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Badiny Jós Ferenc - Ballada

Ballada

Badiny Jós Ferenc

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó,
ISBN 9789639335356
Státusz: Kifogyott
Bolti ár: 4 500 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 4 500 Ft
Nincs készleten
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás
Ez a könyv az alábbi kötetben található meg: A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!

A neves kutató ebben a kötetében egy kivételével a már önállóan megjelent írásait olvashatjuk. Többek között:

- A magyarság eredete és a Boldogasszony,
- Nyelvtudomány és őstörténet,
- Az utolsó nógrádi indián,
- Rege a palóchercegről.


BALLADA:
Ez a szó nagyon fontos a magyar történelmünkben, mert ősi formájában - így: BIL-LUDU = ősi hagyománytanunk összességét jelenti.

Ugyanaz, amit a „Biblia” akar kifejezni, de BIL-LU-DU értelme meg is magyarázza azt, amit a valóságban jelent, mert

BIL = tűz, fény, villám, világosság (tudás, mint isteni fény),
LU = ember, Isten fia,
DU = cselekedni, és az elvégzendő munka is.

BIL-LU-DU tehát: AZ ISTENTŐL NYERT VILÁGOSSÁG - TUDÁS ÉS KÖTELESSÉG KÖNYVE.

Regőseink mindig ennek a BILLUDU - nak a megmaradt részeit „regélték”, és igriceink minden vers után az ősi titok szentségét így fejezték ki: „Hej! Regő Rejtem”.

A szerző a KÖSZÖNTŐ című fejezetben kifejti, hogy igyekezetük közösségét nevezik MAGYAR EGYHÁZNAK, amelyben azokkal mennek együtt, akik jónak és igaznak látják az Istenhez vezető utat.

A materializmus emlőin nevelkedett mai fiatalok egyszerűen lehetetlennek tartják azt, hogy beszéljenek egy „Názáreti Jézusról, aki állítólag szűztől született, Isten fia volt, és felment a mennybe”.

A MAGYAR HIT ETIKÁJA című fejezetben utal rá, hogy a Magyar Egyház a Természet rendjének tiszta és egészséges szemléletén nyugvó erkölcsöt hirdet, tanít és gyakorol, amelyet az Istennel közvetlen kapcsolatban álló hívők lelki jóságára és jóra törekvésére alapít.

Felvázolja az ISTENHEZ VEZETŐ TÖRVÉNYÜNK HÉT ALAPPILLÉRÉT:
1.) Szeresd az Istent! Imádkozzál!
2.) Szeresd, ápold, tiszteld és becsüld szüleidet, testvéreidet, hitvesedet, családodat, őseidet, nemzetedet és hagyományaidat!
3.) Szeresd, ápold, tiszteld és ismerd meg önmagad!
4.) Ne ölj!
5.) Ne lopj!
6.) Légy hűséges!
7.) Segíts - ahol tudsz!

A HAGYOMÁNYTANUNK című fejezetben a magyar ősiség szellemi tartalmát fejti ki.

Ez nekünk az Egyistenhívő és Isten fiát ismerő, legalább 5-6000 évvel ezelőtt írásban rögzített MAH-GAR ősvallás hitvilágának a tanítása, ami hozzánk az „agyagtáblák üzenetével” érkezett, és amit a magyar nép lelkületében élő mondák, regék, népszokások és szájhagyományok megerősítenek.

A PÉTER APOSTOL TANAI című fejezetben a Jézusi Igazsághoz vezető utat érinti. Ezek az „Úr Jézus által alapított Egyház fundamentumai, vagyis a magyar hit alapjai”.

A MAGYAR EGYHÁZ című fejezetben rögzíti, hogy a Magyar Egyház az egyetlen, amely nem csak hirdeti, de dolgozik is egy magyar Nagymagyarországért, ahol a MAGYAR NÉPKORMÁNY épít országot, a MAGYAR NÉP ÁLTAL, A MAGYAR NÉP SZÁMÁRA.

A MAGYAR EGYHÁZ A MAGYAR NÉPNEK HITET AD ÉS ORSZÁGOT SZEREZ!

JAVASLATOT TESZ A MAGYAR HIT LITURGIÁJÁRA (a szertartásokra, a kenyértörésre, a családba fogadásra, a házasságkötésre, a temetésre).

Vázolja az UTAT AZ ÚR FELÉ, amelynek egészében meghatározó a bölcsesség világossága...

A HITBEN VALÓ MEGERŐSÍTÉS fejezetben olyan témákat érint, mint a magyar hit fundamentuma, a magyar hit fogalma, tartalma és vallási kötelessége, hogyan hirdessük az igét, mi a bűn, a hitben való megerősítés aspektusát; „Hirdesd és tanítsd az Úr igazságát!”

A MAGYARSÁG EREDETE ÉS A BOLDOGASSZONY című írása utal rá, hogy „NEM JÖTTÜNK MI SEHONNÉT, a mi őshazánk a Kárpát-medence. Ez bizonyítható a vértesszöllősi 350 000 éves ember hagyományaival... Majd kifejti, hogy „honnan jöttünk haza?”, valamint hogyan történt a hazatérés, majd utal a Kárpát-medence ősnyelvére, amelyet a Tatárlaka-i Amulett szövege képez, és amiből a Közel-Kelet térségében lakó népeknek minden nyelvjárása keletkezett.

A NYELVTUDOMÁNY ÉS ŐSTÖRTÉNET című fejezet azt a tanulmányt közli, amelyet annak idején a „FORRÁS” szerkesztősége nem közölt le.

A SZABADKŐMÍVES VOLT BADINI URAM című írásában a nagyapja élettörténetét írja le, aki 1848-ban Kossuth Lajos segítője, munkatársa volt, és mint a magyarországi fegyvertárak, pénzverdék és sóházak felügyelője tevékenykedett.

Az INDIÁNOK NÓGRÁDBAN fejezetben a gyermekkori nyaralásoknak állít emléket, amelyhez körítést a a Winnetou kötet és a néhány évvel korábbi háborús élmények adják.

AZ UTOLSÓ NÓGRÁDI INDIÁN életrajzi ihletésű visszaemlékezés a ludovikai életre, a pilótaként töltött napokra, a fogságra, a távollétre, a hazatérésre.

A REGE A PALÓCHERCEGRŐL ma is él a göcseji nép ajkán.
Részlet:
Mert Isten így akar, mert Isten így ítél,
S az én szavamban áll az Ő akaratja:
Göcsejnek szent földjét mindig népünk lakja!

Jöhet vihar szélvész - elfolyhat a sok vér.
Te örökké maradsz: ÉLŐ ŐSI GYÖKÉR.
Eddig szól a rege - hej regöl a lelkem,
Úgy mint Atilla szavait megleltem,
Göcsejben pedig még ma is áll a nagy fa,
AZ ŐSI GYÖKERÜNK, ISTEN AKARATJA!

*
Badiny Jós Ferenc Előszava a Káldeától Ister-gamig II. című könyv 2. kiadásához, amelynek mondanivalója szinte valamennyi kötetében visszatér:

„Azt szeretném elérni, hogy a mai magyar történelemszemlélet és a nyelvtudomány vegye fel munkarendjébe mindazokat a bizonyítékokat, melyek a Magyar népi és nemzeti önbecsülés szolgálatában vannak és az ősi múlt igazságai alapján, népi és nemzeti öntudatot termelnek”.

Az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, melyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a magyar önbecsülés tudatosításában.

*
A „BALLADA” című ezen kiadványt Badiny Jós Ferenc egy kivételével a már önállóan megjelent és most egy kötetbe szerkesztett írásai iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Badiny Jós Ferenc jelenleg hozzáférhető további ajánlott kötetei:
Magyar biblia
Mah-gar a magyar ... !
Messze az édes hazától I.
Sorsdöntő államalapítás
Káldeától Ister-gamig I.
Káldeától Ister-gamig II.
Káldeától Ister-gamig III.
Jézus király a pártus herceg
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig
Az ister-Gami oroszlánok titka
A táltos Isten ; Az Istenes honfoglalók ; A magyar Szent Korona ; Jézushitű Atilla
A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása
A magyar nemzet történetének kis tükre
Az utolsó nógrádi indián
A magyar nemzet történetének kis tükre II.
A magyar nemzet történetének kis tükre I-II

A Magyar Menedék Könyvesház ajánlásával! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés