Káldeától Ister-gamig I.-Badiny Jós Ferenc-Könyv-Magyar ház Szkítia-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Badiny Jós Ferenc - Káldeától Ister-gamig I.

Káldeától Ister-gamig I.

Badiny Jós Ferenc

A sumír őstörténet

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó,
ISBN 9789632101286
Státusz: Kifogyott
Bolti ár: 3 500 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 3 500 Ft
Nincs készleten
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás
Ez a termék az alábbi linken érhető el: Káldeától Ister-Gamig I-II-III.

A szerző előszava:

A sumír magyar rokonosítási kísérletek eddig azért ütköztek össze az általános közvéleménnyel, mert e kísérletek lefolytatói - kevés kivétellel dilettánsok voltak, akik nem tartoztak az un. hivatásos és egyetemi katedrával rendelkező kutatók közé. Gallus Sándor dr. egyik írásából idézem az ide vonatkozó indoklást: Manapság elfogadott és a szaktudományok művelői által követelt társadalom -strukturális szerep szerint csakis „szakember” hivatott a tudományos kérdések felvetésére és eldöntésére...

Badiny Jós Ferenc Előszava a Káldeától Ister-gamig II. című könyv 2. kiadásához:

Ezt a könyvet 1981-ben írtam és magam adtam ki. A fedőlap belső oldalán - „Ezt olvassa el legelőször...” cím alatt indokoltam munkám szükséges voltát és nemcsak a tudás-szerzésre törekvő olvasóhoz fordultam, hanem így összegeztem:

„Azt szeretném elérni ezzel a könyvvel, hogy a mai magyar történelemszemlélet és a nyelvtudomány vegye fel munkarendjébe mindazokat a bizonyítékokat, melyek a Magyar népi és nemzeti önbecsülés szolgálatában vannak és az ősi múlt igazságai alapján, népi és nemzeti öntudatot termelnek”.

E kérésem óta 15 év múlt el és a Magyar nemzeti önbecsülés és ősiségünknek tudatosítása ellen, a napjainkban megerősödött „másság” pusztító hadjáratot indított „hivatalos” és „hivatásos” szinten. Fölösleges részleteznem a történéseket, hisz Ma - 1996-ban -, az olvasó átéli mindezeket és a magyari lealacsonyítást saját magán érezheti.

Ennek a pusztító - Pap Gábor szerint - merényletsorozatnak csak egy részlete az, hogy a ragozásában csodálatos szerkezeti felépítésű és szógazdag Magyar nyelvünket „szószegénynek és „kölcsönszóhalmaznak” minősíti a hazai „nyelvtudomány” és a sumír-magyar nyelvkapcsolatok kutatását politikai síkra helyezve, megtiltja édes anyanyelvünknek a sumír ősnyelvvel való összehasonlítását.

Ezért örülök, hogy megérhettem e könyvemnek - Magyarországon történő - 2. kiadását és köszönetet mondok is érte az Orient Press Kiadónak.

Ez a könyvem egy trilógiának a 2. kötete. A 3. kötet A sumír-magyar lelkiség és mitológia is készen van kéziratban, de anyagi fedezet hiányában, magam kiadni nem tudtam. Most a 2. kötetet is forgalomba hozó cég: Orient Press Könyvkiadó és Nyomdai szolgáltató Kft. vállalkozott ezen 3. kötet kiadására is, és így végre elkészülhet a Káldeától Ister-Gamig c. trilógia.

Az ajánlat boldog érzését azonban a jelenlegi, magyarországi tudományos álláspont és a közoktatási szervek által kiadott 'tankönyvekben' közölt hamis és félrevezető adatok befolyásolták, oly annyira, hogy a könyvkiadótól kértem az Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig című és kéziratban készen lévő könyvemnek kiadását - a Káldeától Ister-gamig III. c. könyv megjelenése előtt. - Ugyanis a sumír-magyar hitvilág egyezésének csodálatos voltát csak úgy tudja megérteni és valóságnak elfogadni az olvasó, ha elébb megismeri igaz történelmünket és meggyőződik a - vesztünkre kiadott - tankönyvek félrevezető szándékáról.

Így az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, melyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a magyar önbecsülés tudatosításában azért, hogy az említett Vállalat tervei szerint, a Káldeus Biblia kiadása koronázza meg a nemzeti öntudatunk feltámadását!
(1995. december 22-én - Badiny Jós Ferenc)
*
Ez a trilógia I. kötete a sumír őstörténettel foglalkozik. Feldolgozott témakörei:

- Valóság és történelem.
- Kik is azok SUMÍROK?
- Az özönvíz előtti és utáni AL-UBAID nép.
- A pelazgok.
- A nyelvészeti adatok csoportosítása (az AL-UBAID népre vonatkozóan, az etruszk írások megfejtése, az AL-UBAID nép írása és nyelve, a subar nép nyelve és őstörténete).
- Az AL-UBAID népre vonatkozó régészeti anyagok.
- a sumír - lelazg - szkíta egynyelvűség.
- Honnan jöttek és hogyan éltek a sumírok?
- Semiták sumériában.
- A SUBUR-SZABÍR nép nyomában.
- Hová lettek a sumírok és kik az utódaik?
- A finnugor származási elmélet lehetetlenségéről.
- A PÁRTOSOK.
- Az ARSZÁK - vagy ARSACIDÁK származása.
- A Pártosok nemzetsége.
- A Pártosok nyelve.
- NIMRUD király népe.
Epilóg. Adalékok az Isten népének, az Isten fiának és az Isten igéjének a történetéhez.

*
A „KÁLDEÁTÓL ISTER - GAMIG I.” című ezen kiadványt a sumír őstörténet iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik a honfoglaló magyarságnak a sumír Babilontól Esztergomig nyúló vándorútja követésével az eddigi kutatási eredmények idézésével megírt ezen kötetből kihámozhatják a történelmi valóságot.
*
Badiny Jós Ferenc ajánlott munkássága:

Magyar biblia.
Mah-gar a magyar ... !
Messze az édes hazától I.
Sorsdöntő államalapítás
Ballada.
Káldeától Ister-gamig I.
Káldeától Ister-gamig II.
Káldeától Ister-gamig III.
Jézus király a pártus herceg.
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig.
Az ister-Gami oroszlánok titka.
A táltos Isten; Az Istenes honfoglalók; A magyar Szent Korona; Jézushitű Atilla.
A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása.
A magyar nemzet történetének kis tükre.
Az utolsó nógrádi indián.
A magyar nemzet történetének kis tükre II.
A magyar nemzet történetének kis tükre I-II.

A Magyar Menedék Könyvesház ajánlásával!! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés