Antropológia, Őstörténet

Badiny Jós Ferenc - Káldeától Ister-gamig I.

Káldeától Ister-gamig I.

Badiny Jós Ferenc

A sumír őstörténet

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó,
ISBN 9789632101286
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Badiny Jós Ferenc - Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia
Badiny Jós Ferenc - Sorsdöntő államalapítás
Badiny Jós Ferenc - Káldeától Ister-Gamig I-II-III.
Badiny Jós Ferenc - Trianon és a harmadik világháború
Badiny Jós Ferenc - A magyar nemzet történetének kis tükre I-II.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
Ez a termék az alábbi linken érhető el: Káldeától Ister-Gamig I-II-III.

A szerző előszava:

A sumír magyar rokonosítási kísérletek eddig azért ütköztek össze az általános közvéleménnyel, mert e kísérletek lefolytatói - kevés kivétellel dilettánsok voltak, akik nem tartoztak az un. hivatásos és egyetemi katedrával rendelkező kutatók közé. Gallus Sándor dr. egyik írásából idézem az ide vonatkozó indoklást: Manapság elfogadott és a szaktudományok művelői által követelt társadalom -strukturális szerep szerint csakis „szakember” hivatott a tudományos kérdések felvetésére és eldöntésére...

Badiny Jós Ferenc Előszava a Káldeától Ister-gamig II. című könyv 2. kiadásához:

Ezt a könyvet 1981-ben írtam és magam adtam ki. A fedőlap belső oldalán - „Ezt olvassa el legelőször...” cím alatt indokoltam munkám szükséges voltát és nemcsak a tudás-szerzésre törekvő olvasóhoz fordultam, hanem így összegeztem:

„Azt szeretném elérni ezzel a könyvvel, hogy a mai magyar történelemszemlélet és a nyelvtudomány vegye fel munkarendjébe mindazokat a bizonyítékokat, melyek a Magyar népi és nemzeti önbecsülés szolgálatában vannak és az ősi múlt igazságai alapján, népi és nemzeti öntudatot termelnek”.

E kérésem óta 15 év múlt el és a Magyar nemzeti önbecsülés és ősiségünknek tudatosítása ellen, a napjainkban megerősödött „másság” pusztító hadjáratot indított „hivatalos” és „hivatásos” szinten. Fölösleges részleteznem a történéseket, hisz Ma - 1996-ban -, az olvasó átéli mindezeket és a magyari lealacsonyítást saját magán érezheti.

Ennek a pusztító - Pap Gábor szerint - merényletsorozatnak csak egy részlete az, hogy a ragozásában csodálatos szerkezeti felépítésű és szógazdag Magyar nyelvünket „szószegénynek és „kölcsönszóhalmaznak” minősíti a hazai „nyelvtudomány” és a sumír-magyar nyelvkapcsolatok kutatását politikai síkra helyezve, megtiltja édes anyanyelvünknek a sumír ősnyelvvel való összehasonlítását.

Ezért örülök, hogy megérhettem e könyvemnek - Magyarországon történő - 2. kiadását és köszönetet mondok is érte az Orient Press Kiadónak.

Ez a könyvem egy trilógiának a 2. kötete. A 3. kötet A sumír-magyar lelkiség és mitológia is készen van kéziratban, de anyagi fedezet hiányában, magam kiadni nem tudtam. Most a 2. kötetet is forgalomba hozó cég: Orient Press Könyvkiadó és Nyomdai szolgáltató Kft. vállalkozott ezen 3. kötet kiadására is, és így végre elkészülhet a Káldeától Ister-Gamig c. trilógia.

Az ajánlat boldog érzését azonban a jelenlegi, magyarországi tudományos álláspont és a közoktatási szervek által kiadott 'tankönyvekben' közölt hamis és félrevezető adatok befolyásolták, oly annyira, hogy a könyvkiadótól kértem az Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig című és kéziratban készen lévő könyvemnek kiadását - a Káldeától Ister-gamig III. c. könyv megjelenése előtt. - Ugyanis a sumír-magyar hitvilág egyezésének csodálatos voltát csak úgy tudja megérteni és valóságnak elfogadni az olvasó, ha elébb megismeri igaz történelmünket és meggyőződik a - vesztünkre kiadott - tankönyvek félrevezető szándékáról.

Így az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, melyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a magyar önbecsülés tudatosításában azért, hogy az említett Vállalat tervei szerint, a Káldeus Biblia kiadása koronázza meg a nemzeti öntudatunk feltámadását!
(1995. december 22-én - Badiny Jós Ferenc)
*
Ez a trilógia I. kötete a sumír őstörténettel foglalkozik. Feldolgozott témakörei:

- Valóság és történelem.
- Kik is azok SUMÍROK?
- Az özönvíz előtti és utáni AL-UBAID nép.
- A pelazgok.
- A nyelvészeti adatok csoportosítása (az AL-UBAID népre vonatkozóan, az etruszk írások megfejtése, az AL-UBAID nép írása és nyelve, a subar nép nyelve és őstörténete).
- Az AL-UBAID népre vonatkozó régészeti anyagok.
- a sumír - lelazg - szkíta egynyelvűség.
- Honnan jöttek és hogyan éltek a sumírok?
- Semiták sumériában.
- A SUBUR-SZABÍR nép nyomában.
- Hová lettek a sumírok és kik az utódaik?
- A finnugor származási elmélet lehetetlenségéről.
- A PÁRTOSOK.
- Az ARSZÁK - vagy ARSACIDÁK származása.
- A Pártosok nemzetsége.
- A Pártosok nyelve.
- NIMRUD király népe.
Epilóg. Adalékok az Isten népének, az Isten fiának és az Isten igéjének a történetéhez.

*
A „KÁLDEÁTÓL ISTER - GAMIG I.” című ezen kiadványt a sumír őstörténet iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik a honfoglaló magyarságnak a sumír Babilontól Esztergomig nyúló vándorútja követésével az eddigi kutatási eredmények idézésével megírt ezen kötetből kihámozhatják a történelmi valóságot.
*
Badiny Jós Ferenc ajánlott munkássága:

Magyar biblia.
Mah-gar a magyar ... !
Messze az édes hazától I.
Sorsdöntő államalapítás
Ballada.
Káldeától Ister-gamig I.
Káldeától Ister-gamig II.
Káldeától Ister-gamig III.
Jézus király a pártus herceg.
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig.
Az ister-Gami oroszlánok titka.
A táltos Isten; Az Istenes honfoglalók; A magyar Szent Korona; Jézushitű Atilla.
A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása.
A magyar nemzet történetének kis tükre.
Az utolsó nógrádi indián.
A magyar nemzet történetének kis tükre II.
A magyar nemzet történetének kis tükre I-II.

A Magyar Menedék Könyvesház ajánlásával!! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
Bosnyákország történelme Ifj. Gebé Andor 3,990 Ft 3 591 Ft
Macskapásztor Sarah Andersen 2,495 Ft 2 246 Ft
Királyi mágusok ősnépe a Magyar Grandpierre Attila 1,700 Ft 1 530 Ft
Egy pápa arcai Alfonzo Aquilar 2,790 Ft 2 511 Ft
Találkozás az Istenekkel Zecharia Sitchin 4,990 Ft 4 491 Ft
Rovás-Lyóga Színia Bodnár Erika 2,600 Ft 2 340 Ft
Jövőnk a tét Hoffmann Rózsa 1,500 Ft 1 350 Ft
A hammelni patkányfogó Szerb Antal 3,490 Ft 3 141 Ft
Álmok + rémálmok Dr. Jennifer Parker 3,990 Ft 3 591 Ft
Yotengrit 2 Máté Imre 2,300 Ft 2 070 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^