Káldeától Ister-gamig II.-Badiny Jós Ferenc-Könyv-Magyar ház Szkítia-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Badiny Jós Ferenc - Káldeától Ister-gamig II.

Káldeától Ister-gamig II.

Badiny Jós Ferenc

A sumír-magyar nyelvazonosság bizonyítékai

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó,
ISBN 9789632123363
Státusz: Kifogyott
Bolti ár: 3 990 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 3 990 Ft
Nincs készleten
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás
Ez a termék az alábbi linken érhető el: Káldeától Ister-Gamig I-II-III.

Ízelítő a szerző előszavából:

A magyar nyelvvel foglalkozó és Magyarországon kiadott szakmunkák és tudományos értekezések igen szeretetlenül és igazságtalanul írják le a magyar nyelv eredetét, a nyelvtörténeti ismertetésében pedig olyan lehetetlen és hamis adatokat közölnek, aminőket egyetlen más nemzet sem nond a saját nyelvéről.

Egyetlen nemzet sincs ugyanis a világon, mely saját nemzeti múltjához tartozó nyelvét ócsárolja, leértékeli, szókészletének nagyobbik részét más népektől átvett véglegesített vagy kölcsön szavaknak hirdeti. Egyedül a világon csak a magyarországi nyelvészek által írt munkák beszélnek úgy erről a gyönyörű nyelvről, hogy a magyar ifjúság szégyennel forduljon el a mindenütt és mindenünnen lopkodó őseitől.

MAGYAR TUDATTAL olvassa végig e könyv oldalain leírtakat a kedves olvasó, szeresse, becsülje, ápolja és tisztelje jobban mint eddig - ÉDES MAGYAR ANYANYELVÜNKET, de ehhez magyar becsület, hívő magyar lelkiség és az igazságot mindenkor bátran hirdető jellem is szükségeltetik!!!
*
Badiny Jós Ferenc Előszava a Káldeától Ister-gamig II. című könyv 2. kiadásához:

Ezt a könyvet 1981-ben írtam és magam adtam ki. A fedőlap belső oldalán - „Ezt olvassa el legelőször...” cím alatt indokoltam a munkám szükséges voltát és nemcsak a tudás-szerzésre törekvő olvasóhoz fordultam, hanem így összegeztem:

„Azt szeretném elérni ezzel a könyvvel, hogy a mai magyar történelemszemlélet és a nyelvtudomány vegye fel munkarendjébe mindazokat a bizonyítékokat, amelyek a magyar népi és nemzeti önbecsülés szolgálatában vannak és az ősi múlt igazságai alapján, népi és nemzeti öntudatot termelnek”.

E kérésem óta 15 év múlt el és a magyar nemzeti önbecsülés és ősiségünknek a tudatosítása ellen, a napjainkban megerősödött „másság” pusztító hadjáratot indított „hivatalos” és „hivatásos szinten egyaránt.

Fölösleges részleteznem a történéseket, hisz ma - 1996-ban -, az olvasó átéli mindezeket és a magyari lealacsonyítást saját magán érezheti.

Ennek a pusztító - Pap Gábor szerint - merényletsorozatnak csak egy részlete az, hogy a ragozásában csodálatos szerkezeti felépítésű és szógazdag magyar nyelvünket „szószegénynek” és „kölcsönszóhalmaznak” minősíti a hazai „nyelvtudomány” és - a sumír - magyar nyelvkapcsolatok kutatását politikai síkra helyezve - megtiltja édes anyanyelvünknek a sumír ősnyelvvel való összehasonlítását.

Ezért örülök, hogy megérhettem e könyvemnek - Magyarországon történő - 2. kiadását.

Ez a könyvem egy trilógiának a 2. kötete. A 3. kötet A sumír-magyar lelkiség és mitológia is készen van kéziratban, de anyagi fedezet hiányában, magam kiadni nem tudtam. Most viszont már elérhető a Káldeától Ister-Gamig című trilógia.

Az ajánlat boldog érzését azonban a jelenlegi, magyarországi tudományos álláspont és a közoktatási szervek által kiadott „tankönyvekben” közölt hamis és félrevezető adatok befolyásolták, oly annyira, hogy a könyvkiadótól kértem az Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig című és kéziratban készen lévő könyvemnek kiadását - a Káldeától Ister - gamig III. című könyv megjelenése előtt.

A sumír-magyar hitvilág egyezésének csodálatos voltát ugyanis csak úgy tudja megérteni és valóságnak elfogadni az olvasó, ha előbb megismeri az igaz történelmünket és meggyőződik a - vesztünkre kiadott - tankönyvek félrevezető szándékáról.

Így az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, amelyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a magyar önbecsülés tudatosításában azért, hogy az említett Vállalat tervei szerint, a Káldeus Biblia kiadása koronázza meg a nemzeti öntudatunk feltámadását!

És mindezt a millecentenárium esztendejében, 1996-ban! Ádvent idején írom e sorokat és kérem Jézus Urunk Kegyelmét a boldog, közös munkálkodásra és áldását mindazokra, akik megértenek jószándékomban.
(1995. december 22-én - Badiny Jós Ferenc)

Ez a kötet tárgyalja, hogy rokonság vagy azonosság jellemző-e a sumír-magyar nyelvkapcsolatra, leírja a sumírnak nevezett nyelv történetét, írását, ismerteti ősi nyelvünk beszéd és írás - szabályait, a sumír magyar azonos nyelvi sajátosságokat, a történelmi és régészeti bizonyosságokat, a régi magyar nyelvemlékek írott bizonyítékait, az embertani azonosságokat, a finnugor ősnyelv sohasem történő létezését, hipotetikus voltát...

*
A „KÁLDEÁTÓL ISTER-GAMIG II.” című ezen kiadványt a sumír - magyar nyelvazonosság bizonyítékai iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk, akik meg szeretnék ismerni azt a nagyon régi népet, amely azt a nyelvet beszélte, amelyik az ékiratokon EME-HUN-GAR névvel van írva, önmagát és társadalmát MAH(G)-GAR- nak, a „tudás népének” tartotta, tudta és hitte.
*
Badiny jós Ferenc jelenleg hozzáférhető munkássága:
Magyar biblia.
Mah-gar a magyar ... !
Messze az édes hazától I.
Sorsdöntő államalapítás.
Ballada.
Káldeától Ister-gamig I.
Káldeától Ister-gamig II.
Káldeától Ister-gamig III.
Jézus király a pártus herceg
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig
Az ister-Gami oroszlánok titka
A táltos Isten ; Az Istenes honfoglalók ; A magyar Szent Korona ; Jézushitű Atilla
A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása
A magyar nemzet történetének kis tükre
Az utolsó nógrádi indián
A magyar nemzet történetének kis tükre II.
A magyar nemzet történetének kis tükre I-II

A Magyar Menedék Könyvesház ajánlásával!


Ajánljuk mellé:
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés