Antropológia, Őstörténet

Badiny Jós Ferenc - Mah-gar a magyar ... !

Mah-gar a magyar ... !

Badiny Jós Ferenc

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó,
ISBN 9789632122250
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Badiny Jós Ferenc - Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia
Badiny Jós Ferenc - A magyarság igaz őstörténelme
Badiny Jós Ferenc - Trianon és a harmadik világháború
Badiny Jós Ferenc - Sorsdöntő államalapítás
Badiny Jós Ferenc - Káldeától Ister-Gamig I-II-III.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
Ez a könyv része az Ősmagyar hagyományaink című kiadásnak!

A kötet válasz Komoróczy Géza Sumer és Magyar... című könyvére, amelynek minél több hamisságát és félrevezetését mutatja ki, annál bizonyíthatóbbá válik a magyarellenes politikai érdekek szolgálata, amelynek hűségében Komoróczy könyve íródott.

Ebben a könyvben a szerző a hamisítások, a félrevezetések, félremagyarázások és rosszindulatú értelmezések olyan sorozatát követi el, asmelyhez hasonlót eddig „tudományos munkában soha sehol sem láttunk”.

Badiny Jós Ferenc Előszava a Káldeától Ister-gamig II. című könyv 2. kiadásához, amelynek főbb gondolatai minden kiadványánál fellelhetők:

„Azt szeretném elérni ezzel a könyvvel, hogy a mai magyar történelemszemlélet és a nyelvtudomány vegye fel munkarendjébe mindazokat a bizonyítékokat, melyek a Magyar népi és nemzeti önbecsülés szolgálatában vannak és az ősi múlt igazságai alapján, népi és nemzeti öntudatot termelnek”.

Ennek a pusztító - Pap Gábor szerint - merényletsorozatnak csak egy részlete az, hogy a ragozásában csodálatos szerkezeti felépítésű és szógazdag Magyar nyelvünket „szószegénynek” és „kölcsönszóhalmaznak” minősíti a hazai „nyelvtudomány” és a sumír-magyar nyelvkapcsolatok kutatását politikai síkra helyezve, megtiltja édes anyanyelvünknek a sumír ősnyelvvel való összehasonlítását.

Ez a könyvem egy trilógiának a 2. kötete. A 3. kötet A sumír-magyar lelkiség és mitológia is készen van kéziratban.

Az ajánlat boldog érzését azonban a jelenlegi, magyarországi tudományos álláspont és a közoktatási szervek által kiadott „tankönyvekben” közölt hamis és félrevezető adatok befolyásolták, oly annyira, hogy a könyvkiadótól kértem az Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig című és kéziratban készen lévő könyvemnek kiadását - a Káldeától Ister-gamig III. c. könyv megjelenése előtt. - Ugyanis a sumír-magyar hitvilág egyezésének csodálatos voltát csak úgy tudja megérteni és valóságnak elfogadni az olvasó, ha elébb megismeri igaz történelmünket és meggyőződik a - vesztünkre kiadott - tankönyvek félrevezető szándékáról.

Így az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, melyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a magyar önbecsülés tudatosításában azért, hogy az említett Vállalat tervei szerint, a Káldeus Biblia kiadása koronázza meg a nemzeti öntudatunk feltámadását!
(1995. december 22-én - Badiny Jós Ferenc)
*
A „MAH-GAR A MAGYAR...!” című kötet gondolatkörei az alábbi tartalom szerint követhetők nyomon:

- Bevezető költemény: Egy szumir kislány üzenete;

I. Nyílt levél Komoróczy Gézához;
II. A Szumir Nyelvről;
III. Hogyan mondjuk helyesen - „Sumer”?
IV. A Szumir - magyar nyelvrokonítás;
V. Akiket mégsem lehet letagadni;
VI. A félrevezetések sorozata;
VII. Mi történt a Sorbonne-on 1973-ban?
VIII. Az Esztergomi Várkápolnáról és az oroszlánokról;
IX. A magyarok „Nimrud” Hagyománya.

*
A „MAH-GAR A MAGYAR...!” című ezen kiadványt a Sumer és Magyar... című kötet hamisságát és félrevezetését leleplező, valamint a magyarellenes politikai érdekek szolgálata, annak visszásságai iránt érdeklődő, és konklúziókat levonó olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Badiny Jós Ferenc ajánlott további kötetei:

Magyar biblia.
Mah-gar a magyar ... !
Messze az édes hazától I.
Sorsdöntő államalapítás.
Ballada.
Káldeától Ister-gamig I.
Káldeától Ister-gamig II.
Káldeától Ister-gamig III.
Jézus király a pártus herceg.
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig.
Az ister-Gami oroszlánok titka.
A táltos Isten ; Az Istenes honfoglalók ; A magyar Szent Korona ; Jézushitű Atilla.
A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása.
A magyar nemzet történetének kis tükre.
Az utolsó nógrádi indián.
A magyar nemzet történetének kis tükre II.
A magyar nemzet történetének kis tükre I-II. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
A Magyar Korona könyve Kozsdi Tamás 3,990 Ft 3 591 Ft
Az Istenek eredete - Göbekli Tepe Andrew Collins 4,990 Ft 4 491 Ft
Az ősmagyar vallás emlékeiről Kókai Lajos 1,300 Ft 1 170 Ft
Az Istenek DNS-e Zecharia Sitchin 5,990 Ft 5 391 Ft
Egybeírás és különírás munkafüzet Cs. Nagy Lajos 990 Ft 891 Ft
Gyakorlati asztrológia Saint Germain gróf 2,300 Ft 2 070 Ft
Az Anunnakik titkos története Michael Tellinger 8,990 Ft 8 091 Ft
Ősmagyar hagyományaink Badiny Jós Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
Meseszótár Zsák Éva Indira - Petróczi Andrea 2,990 Ft 2 691 Ft
A leplező nyelv Péter Mihály 1,490 Ft 1 341 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^