Antropológia, Őstörténet

Badiny Jós Ferenc - Káldeától Ister-gamig III.

Káldeától Ister-gamig III.

Badiny Jós Ferenc

A sumír-magyar lelkiség és mitológia

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó,
ISBN 9789638649799
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Badiny Jós Ferenc - A magyarság igaz őstörténelme
Badiny Jós Ferenc - A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!
Badiny Jós Ferenc - A magyarság ősi gyökerei
Badiny Jós Ferenc - Ősmagyar hagyományaink
Badiny Jós Ferenc - Káldeától Ister-Gamig I-II-III.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Ez a termék az alábbi linken érhető el: Káldeától Ister-Gamig I-II-III.

Ez a kiadvány a „Káldeától Ister - Gamig” trilógia harmadik kötete.

Lényeges szempont, hogy ősiségünk megismerésében és tudatosításában nemcsak az igaz történelem és nyelvazonosság adatai szükségesek, hanem az „Istenhez felérő lelkiség és a hitvilági ihletettség megismerése az, mely éltetője és táplálója minden hagyománynak”.

Ennek a csodálatos és évezredeket átélő sumír-mahgar lelkiségnek élve-maradását mutatja be Badiny ebben a könyvében. Ősi múltunknak hozzánk érő lelkiségével pedig megtaláljuk egymást és hirdeti, hogy így a lelkünk összeér.

A szerző ezt a lelkiséget kívánta szolgálni ezzel a könyvvel. Szavai szerint a kötet megjelenésének a lehetővé tétele nemcsak neki, hanem „az eddig félrevezetett, hamis történelmet tanuló, idegen hagyományoknak a tiszteletére erőltetett magyar népünknek is áldás... áldás... Istenáldás, hiszen Jézus Urunk mondta nekünk: Az igazság szabaddá tesz titeket!”

„Ennek a MAGYAR IGAZSÁGNAK a hirdetését és tanítását végzem írásaimban ...és köszönöm azt, hogy a 88 életévem munkájával meglelt magyar igazságot megtanulhatja könyveimből drága népem apraja - nagyja”.

A kiadvány TARTALMA:

- KITA-DIM-ANTA (Így vésték agyagtáblára a sumírok a mi időszámításunk előtti 3. évezredben Jézus azon szavait „...miképpen a mennyben - úgy itt a földön is”.)

- Egy „Az” Isten;

- A CSODASZARVAS;

- A TURUL EREDETMONDA ősi forrása (IM-DUGUD a sumír irodalmi hagyományban, a nagyszentmiklósi aranykincs üzenete, az Égkirálynő, avagy a Szűz, aki szül, INNANA élettörténete, GURUSUNY, ISTER-GAM és a szerelem istennője);

- Az ISTEN FIA (Honnan jöttek a mágusok Jézushoz és honnan tudták a születés előtt a szülés helyét?);

- Hogy lett a világ...? (Elmélkedés a teremtésről, az özönvíz régészete, az eredetünk igaz története, a Káldeus prófétákról);

- A teremtés története, amint a SUMÍR-MAHGAR ékiratokon le van írva (A „hét jó mag”, mikor kezdődött a „Fény vallása”?, a teremtés története a sumír ékiratokon);

- Az utolsó „KOS-KORSZAK” kusokra vonatkozó kedvező eredményei (Kik voltak a „GUTIK”?, Gudea világa, rendszerváltás Sumériában, UR-NAMMU Törvénye, kataszteri újra rendezés, aranyeke hullott az égből, a Sémi népet legyőző KUS-i Birodalom, GULA és a szent-kutya, a korszak utolsó szakasza a Pártus Birodalomig);

- A sumír irodalmi hagyomány (A fokos szövetsége, a félrevezetések cáfolata: „az ókori Mezopotámia”..., adalékok a HUNGAR éa MAHGAR nevünk tudatosítása érdekében);

- A sumír-magyar dal azonosság (A sumír-mmagyar hangszerek összehasonlítása, hangok a csendből, A Hurri himnusz és azonos magyar dallama, a palóc éneklő tálak);

FÜGGELÉK: (Izraeliták, Ebla és a hurriták, héberek, magánnyomozásom „EBLA” körül.

Badiny Jós Ferenc Előszava a Káldeától Ister-gamig II. című könyv 2. kiadásához:

„Azt szeretném elérni ezzel a könyvvel, hogy a mai magyar történelemszemlélet és a nyelvtudomány vegye fel munkarendjébe mindazokat a bizonyítékokat, melyek a Magyar népi és nemzeti önbecsülés szolgálatában vannak és az ősi múlt igazságai alapján, népi és nemzeti öntudatot termelnek.

Ez a könyvem egy trilógiának a 2. kötete. A 3. kötet A sumír-magyar lelkiség és mitológia is készen van kéziratban, de anyagi fedezet hiányában, magam kiadni nem tudtam. Most a 2. kötetet is forgalomba hozó cég: Orient Press Könyvkiadó és Nyomdai szolgáltató Kft. vállalkozott ezen 3. kötet kiadására is, és így végre elkészülhet a Káldeától Ister-Gamig című trilógia.

Az ajánlat boldog érzését azonban a jelenlegi, magyarországi tudományos álláspont és a közoktatási szervek által kiadott „tankönyvekben” közölt hamis és félrevezető adatok befolyásolták, oly annyira, hogy a könyvkiadótól kértem az Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig című és kéziratban készen lévő könyvemnek kiadását - a Káldeától Ister-gamig III. c. könyv megjelenése előtt. - Ugyanis a sumír-magyar hitvilág egyezésének csodálatos voltát csak úgy tudja megérteni és valóságnak elfogadni az olvasó, ha elébb megismeri igaz történelmünket és meggyőződik a - vesztünkre kiadott - tankönyvek félrevezető szándékáról.

*
A „KÁLDEÁTÓL ISTER-GAMIG III.” című ezen kiadványt a sumír - magyar lelkiség és mitológia iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik eddig már remélhetőleg megismerkedtek a trilógia I. és II. kötetével is, és most a sumír őstörténet és a sumír-magyar nyelvazonosság bizonyítékai után a sumír-magyar lelkiség és mitológia kérdésköreit kívánják ebből a kötetből tanulmányozni.
*
Badiny Jós Ferenc jelenleg hozzáférhető további ajánlott munkássága:
Magyar biblia.
Mah-gar a magyar ... !
Messze az édes hazától I.
Sorsdöntő államalapítás.
Ballada.
Káldeától Ister-gamig I.
Káldeától Ister-gamig II.
Káldeától Ister-gamig III.
Jézus király a pártus herceg.
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig.
Az ister-Gami oroszlánok titka.
A táltos Isten; Az Istenes honfoglalók; A magyar Szent Korona; Jézushitű Atilla.
A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása.
A magyar nemzet történetének kis tükre.
Az utolsó nógrádi indián.
A magyar nemzet történetének kis tükre II.
A magyar nemzet történetének kis tükre I-II.


A Magyar Menedék Könyvesház ajánlásával!
*
Ajánljuk mellé:

A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Okkult-ezoterikus alapfogalmak Wictor Charon 2,300 Ft 2 070 Ft
Theta Healing 3. Vianna Stibal 4,490 Ft 4 041 Ft
Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája Grandpierre K. Endre - Grandpierre Attila - Blaskovics József 6,990 Ft 6 291 Ft
A magyar ősi hitvilág Solymossy Sándor 2,750 Ft 2 475 Ft
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
A mudrák gyógyító ereje Rajendar Menen 2,100 Ft 1 890 Ft
A teljes napló 1961-63 Márai Sándor 4,990 Ft 4 491 Ft
A hit legnagyobb rejtélyei Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
A Horthy-korszak külpolitikája II. Gulyás László 3,200 Ft 2 880 Ft
Természetes spiritualitás Pál Ferenc 3,800 Ft 3 420 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^