Antropológia, Őstörténet

Badiny Jós Ferenc - A magyar nemzet történetének kis tükre I-II.

A magyar nemzet történetének kis tükre I-II.

Badiny Jós Ferenc

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó, 2009
ISBN 9789639335172
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Badiny Jós Ferenc - Káldeától Ister-Gamig I-II-III.
Badiny Jós Ferenc - Ősmagyar hagyományaink
Badiny Jós Ferenc - Trianon és a harmadik világháború
Badiny Jós Ferenc - A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!
Badiny Jós Ferenc - Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 610 Ft
Ez a könyv az alábbi kötetben található meg: A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!

BADINY JÓS FERENC szerző (Gács, /ma Szlovákia (szlovákul Halič) Besztercebányai kerület Losonci járás/ 1909. április 3. – 2007. március 10.) vitatott munkásságú történetíró, nyelvész, sumerológus, egyetemi tanár és vallásalapító. A sumer - magyar nyelvrokonság (nyelvazonosság), a hun - magyar azonosság és Jézus pártus származásának hirdetője.

Igen népszerű, bár többek által vitatott feltevése szerint a magyar nép mint a „tudás népe”, a sumérok leszármazottja.

Ez a kis könyv a HUN-MAGYAR azonosságot tárgyalja, mely a hunok európai történetével kezdődik, Jézus születése utáni időben való kárpát-medencei birtokolásunk és létezésünkre vonatkozólag, a magyar nép kárpát-medencei birtokolási jogának bizonyításában.

Részlet a kötetből:

Kérdező: Milyen nemzetből vagy?
Felelő: A magyar nemzetből.

K.: Hol él ez a magyar nemzet?
F.: Európában - a Kárpát-medencében.

K.: Mióta él ott a magyar nemzet?
F.: A mondák és legendák azt mondják, hogy sok ezer év óta él ott, és a létezéséről úgy tudunk, hogy találtak egy török nyelven írt és 1543-ból származó kódexet, amiben le van írva a magyar nemzet története.

K.: Mi a neve ennek a törökül írt kódexnek?
F.: TARIHI ÜNGÜRÜSZ, ami annyit jelent: a MAGYAROK TÖRTÉNETE.

K.: Mit mond el a TARIHI ÜNGÜRÜSZ a magyaroknak a Kárpát-medencében való ősidőbeni létezéséről?
F.: Az ősidőbeni létezésünkre világít rá, amikor azt olvashatjuk benne, hogy „az özönvíz után Hunor a népét a Kárpát-medencébe vezette letelepülésre, és ezek a hunok itt már velük azonos nyelvet beszélő népet találtak”...

A kötet I. része az alábbi témakörökkel foglalkozik:

- Milyen nemzetből való vagy?
- A hunok európai története;
- Atilla, a hunok nagy királya;
- A nemlétező „KATALAUNI CSATA”;
- Kik voltak a hunok?
- Róma és a hunok;
- Honnan jöttek a hunok?
- Hol lakott Atilla?
- A hunok eredete;
- A hunok történelmi időrendje;
- A hunok története Atilla halála után;
- A gepidák;
- Két hun dinasztia Atilla halála után;
- A hunok nemzeti vallása;
- Franciák és magyarok.

Az I. kötet tehát bőségesen foglalkozott a hunok európai történetével, amelynek kezdetét a Szittyaországból való elindulásuktól ismerteti, mondva, hogy „feleségestől és gyerekestől 10 x 108 000 lélekkel”. Ez az adat egyben megmagyarázza a történészek által használt „ON-OGUR” kifejezést is, amelynek jelentése „TÍZ TÖRZS”.

A II. kötet tartalma:

- Bevezető tudnivalók;
- A kaukázusi „kidarita - hunok” története;
- Ó-magyar fejedelmek uralkodási sorrendje.

TÉRKÉPEK:
A Római Birodalom i. sz. 375-ig;
A Hun Birodalom i. sz. 375 után;
A Pártus Birodalom.

*
„A Magyar Nemzet Történetének Kis Tükre I-II.” című ezen kiadványt a Badiny Jós Ferenc műveit kedvelő, adott esetben a hun-magyar azonosság iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik a kötet forgatásával segítenek elérni a szerző deklarált célját, vagyis „ezzel a „KIS TÜKÖR-rel a cél a közvélemény átformálása, a tévtanok megváltoztatása, és a történelmi igazság hirdetése”.
*
Badiny Jós Ferenc jelenleg hozzáférhető további ajánlott munkái:

Magyar biblia
Mah-gar a magyar ... !
Messze az édes hazától I.
Sorsdöntő államalapítás
Ballada
Káldeától Ister-gamig I.
Káldeától Ister-gamig II.
Káldeától Ister-gamig III.
Jézus király a pártus herceg
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig
Az ister-Gami oroszlánok titka
A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása
A magyar nemzet történetének kis tükre
Az utolsó nógrádi indián
A magyar nemzet történetének kis tükre II.
A magyar nemzet történetének kis tükre I-II.

A Magyar Menedék Könyvesház ajánlásával!
*

Ajánljuk mellé:
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 610 Ft
Angol közmondások Nagy György 2,490 Ft 2 241 Ft
Turáni regék és mondák a világ teremtéséről Baráthosy-Balogh Benedek 2,500 Ft 2 250 Ft
Pro regno Dei Bábel Balázs 1,500 Ft 1 350 Ft
Ikigai Justyn Barnes 2,999 Ft 2 700 Ft
Új államalapítás 2,990 Ft 2 691 Ft
A békés harcos szent utazása Dan Millman 3,290 Ft 2 961 Ft
A Magyarok Vére Markó György - Schmidt Mária 1,980 Ft 1 782 Ft
Ábel a rengetegben - DVD Mihályfi Sándor 2,990 Ft 2 691 Ft
Barnabás evangéliuma Arany László 5,990 Ft 5 391 Ft
Mi is volt a Szabad Európa Rádió? Skultéty Csaba 2,490 Ft 2 241 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^