Hagyomány

Dr. Cserép József - A magyarok eredete

A magyarok eredete

Dr. Cserép József

A turáni népek őshazája

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2009
48 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9786155242120
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Cserép József - A magyarok eredete
Dr. Cserép József - A magyarok eredete
Dr. Cserép József - A magyarok eredete
Dr. Cserép József - A magyarok eredete
Dr. Cserép József - A magyarok eredete
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 900 Ft
A turáni népek az eurázsiai sztyeppei civilizáció területén, illetve hatókörében élő egykori népek, ill. mai utódaik összefoglaló elnevezése. A fogalom főleg a 20. század első felében volt elterjedt, de néha még ma is előfordul. A csoportosítás alapja az a megfigyelés volt, hogy ezek a népek mindmáig számos közös kulturális, antropológiai és részben nyelvi vonást őriznek.

A turáni népek közé eredetileg sorolt népek: török vagy türk népek (ujgurok, kazakok, oszmán-törökök, kipcsakok stb.), szkíták (szittyák), hunok, avarok, mongolok, mandzsuk, magyarok. Később a japánokat is ide sorolták, a japán nép eredetére vonatkozó felismerések alapján...
*

Dr. Cserép József 1925-ben megjelent ezen tanulmányában a magyarok eredetét, valamint a turáni népek feltételezett őshazáját keresi.

A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

TÁJÉKOZTATÓ
• I. A MAGYAROK ŐSHAZÁJA AMERIKA:
(Hevila-Ophir. Paradicsom. Madja. Amazonok);

• II. ATLANTIS, A MÁSODIK HAZA:
(Az Amazonok áttelepszenek Atlantisra - Jégkorszak. Diluvium.);

• III. VÁNDORLÁS KELET FELÉ:
(Pelasgok - Ibér-szikanok. Ibér-szikanok Európában. - Magyarok Afrikában. - Magyarok Egyiptomban.);

• IV. MADJA-MÉDIA ÁZSIÁBAN:
(Maiotia. - Média. Elam.),

• V. ÁZSIÁBÓL VISSZA NYUGAT FELÉ:
(Hikszoszok. - Athenae);

• VI. A TRÓJAI HÁBORÚ:
(Gigantomachia - Trója.);

• VII. A BALKÁNI MAGYAROK SORSA:
(Magyarok a Balkánon. A balkáni magyarság. - Sicambria. Etruszkok Erdélyben. A lófők.);

• VIII. MÁS TÖREDÉKEINK:
(Dearat. - Az afrikai Magyarország. - Nagy Sándor. - Árják Itáliában. - Germánia és Gallia.);

• IX. NAGYMÉDIA BUKÁSA:
(Média-Elam. - Phaiakok. - Sarmaták. - Ibéria.);

• X. FAJUNK JELLEMVONÁSAI, MŰVELTSÉGE ÉS NYELVE:
(Nyelvi rokonságunk.);

• XI. ŐSI SZAVAINK:
JEGYZETEK;

*
A Magyarok Eredete című ezen kiadványt a turáni népek feltételezett őshazájának keresésével kapcsolatos tanulmányok iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Ősi intézményeink.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
Ősi intézményeink.
Erdély nevezetesebb családai
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei
A Csíksomylói Kegyszobor története
A középkori magyar címertan jelképezése
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai
Magyar régiségek
Az ismeretlen népmese
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III kötet egyben
A Csíki székely krónika
A magyar nemzet ősvallása
A heraldika vezérfonala
A parthus, hun-magyar scythákról
Magyar mitológia
A heraldika kézikönyve műszótárral
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Szendrő vára
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 900 Ft
Mint magyar hazámnak hű fiai Vertel Beatrix - Püspöki Apor 7,800 Ft 7 020 Ft
Szumirok, szittyák, ősturánok Baráthosy-Balogh Benedek 2,500 Ft 2 250 Ft
Az elsikkasztott magyar paradicsom Dr. literáti Vágó Pál 1,500 Ft 1 350 Ft
A külkereskedelmi politika eszközei Gróf Bánffy Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
Az ókori kelet nevelése Bognár László 2,990 Ft 2 691 Ft
Bem apó Erdélyországban Ballai László 2,000 Ft 1 800 Ft
Menny és pokol Bernhard Lang 1,600 Ft 1 440 Ft
A modern magyar demokratikus kultúra eredeti jellegzetességeiről 1790-1849 Miskolczy Ambrus 1,900 Ft 1 710 Ft
Trianon és a harmadik világháború Badiny Jós Ferenc 4,990 Ft 4 491 Ft
Nimród gyűrűje Gönczi Tamás 7,990 Ft 7 191 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^