Antropológia, Őstörténet

Mátyás Flórián - Pogány szokások őseinknél

Pogány szokások őseinknél

Mátyás Flórián

Roger és Tamás esperesek a nagy tatárjárásról

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2012
35 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155242052
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Mátyás Flórián - Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Mátyás Flórián - Pogány szokások őseinknél
Mátyás Flórián - Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Mátyás Flórián - Pogány szokások őseinknél
Mátyás Flórián - Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 200 Ft
Internetes ár: 1 200 Ft
MÁTYÁS FLÓRIÁN szerző (Felsődetrehem, /ma Románia, Kolozs megye/ 1818. május 3. – Pécs, 1904. április 2.) magyar történész, nyelvész, forrás-kritikus, az MTA tagja. Latinosított írói neve M[atthias] Florianus volt.

Tanulmányait önképzéssel végezte. Széles körű nyelvi és történeti ismereteit autodidakta módon, ill. vándorútjai során sajátította el. Útiköltségét tanítással teremtette elő. 1838-ban Ragusában a piarista gimnáziumban tanított. 1842-ben jogi diplomát szerzett. Az 1850-es években Pécsett telepedett le. 1859. január 24-étől 1861-ig a pécsi római katolikus főgimnázium latin-görög és irodalom tanára volt. Ezt követően kizárólag tudományos kutatásainak élt...
*
Mátyás Flórián az 1897-ben írt ezen dolgozatában a pogány szokásokat mutatja be és dolgozza fel őseinknél.

A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐZMÉNY
• I. POGÁNY SZOKÁSOK ŐSEINKNÉL:
(1. Vérszerződés. Bosszúból történt vérivás. 2. Lóáldozat.);

• II. TAMÁS ÉS ROGER ESPERESEK A NAGY TATÁRJÁRÁSRÓL:
(Az esperesek történeti tévedései. Kanonokság, káplánság, esperesség a XIII. században.
BEFEJEZÉSÜL

*
A „Pogány Szokások Őseinknél” című ezen kiadványt az 1897-ben írt tanulmányok iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Ősi intézményeink.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
Ősi intézményeink.
Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomylói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Magyar régiségek.
Az ismeretlen népmese.
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben.
A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Szendrő vára.
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke.
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt.
A nemesség.
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye.
Vitézi Rend.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 200 Ft
Internetes ár: 1 200 Ft
A bitorló család (A Habsburgok) Saárközy Erzsébet 2,800 Ft 2 520 Ft
Restauráció vagy kiigazítás Huszár Tibor 2,990 Ft 2 691 Ft
Leszokni a dohányzásról? Így könnyű! (új kiadás) Allen Carr 3,450 Ft 3 105 Ft
A hétköznapi erényekről Doncsev Toso 1,790 Ft 1 611 Ft
A katedrális kövei - Saint-Exupéry füveskönyve (új kiadás) Antoine de Saint Exupéry 2,200 Ft 1 980 Ft
A 7 csakra az energiacsatornák térképeivel Ulrike Raiser 1,990 Ft 1 791 Ft
A szó mágiája Szepes Mária 2,490 Ft 2 241 Ft
A magyar arisztokrácia felemelkedése Lévai Anita - Potó István 1,500 Ft 1 350 Ft
Szeretlek, anya! - Napló Héléne Delforge 3,990 Ft 3 591 Ft
Halkan felsír a tárogató Erdélyért Vesztergám Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^