Antropológia, Őstörténet

Zajti Ferenc - Az ősmagyarok hitvilága

Az ősmagyarok hitvilága

Zajti Ferenc

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2009
ISBN 9786155242113
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Zajti Ferenc - Magyar évezredek
Zajti Ferenc - Árpád fejedelem honfoglalása
Zajti Ferenc - Zarathustra Zend-Avesztája
Zajti Ferenc - Zarathusztra Zend - Avesztája
Zajti Ferenc - Az ősmagyarok hitvilága
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
ZAJTI FERENC szerző (Újfehértó, 1886. március 5. – Budapest, 1961. június 29.) festő, könyvtáros, orientalista, író.
*

„A parányi harmatcseppben elfér az egész ég tükrözése. A picinyke emberi szív magába képes fogadni az egek és a földek összes érzelmeit. Minden benne van mindenben, és mégis oly különös, hogy formaságokra, részekre, szervekre bomlik fel minden.

Ez a nagy-nagy föld is, melyen ideigvaló lakást vettünk, ilyen szervekre bontható mása ez emberi lénynek.”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

1. A FÖLD SZÍVE;
2. AZ ŐS-MAGYAROK HITVILÁGA;
3. A VIRÁGOK TÜNDÉRE;
4. A SZENT ANNA TÓ LEGENDÁJA;
5. AZ ERDŐ CSENDESSÉGE;

*
Az ősmagyarok hitvilága” című ezen kiadványt a szerző 1918 - ban kiadott műve iránt a fenti tartalom szerint érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Ősi intézményeink.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
Ősi intézményeink.
Erdély nevezetesebb családai
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei
A Csíksomylói Kegyszobor története
A középkori magyar címertan jelképezése
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai
Magyar régiségek
Az ismeretlen népmese
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
A lelkiismeret aranytükre Magyar Adorján 2,200 Ft 1 980 Ft
Praliné a léleknek Hodász András 2,200 Ft 1 980 Ft
Magyar régiségek Kiss Bálint 3,400 Ft 3 060 Ft
Az iszlám hódítások és a kalifák uralma Edward Gibbon 2,800 Ft 2 520 Ft
A bolgár-török műveltség emlékei Fehér Géza 1,990 Ft 1 791 Ft
Kundun DVD Martin Scorsese 2,990 Ft 2 691 Ft
Vissza a magyar útra Bognár József 1,400 Ft 1 260 Ft
Székely őstörténelmünk kérdései Jósa János 1,400 Ft 1 260 Ft
Hajszálgyökerek Mészárovits Tamás 2,900 Ft 2 610 Ft
A világ nyelvei és nyelvcsaládjai Fodor István 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^