Antropológia, Őstörténet

Nemes Dedinai Zsuffa Sándor - A hunok története

A hunok története

Nemes Dedinai Zsuffa Sándor

(Hogyan keletkezhetett a huszár szó?)

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2009
73 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789638940957
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Nemes Dedinai Zsuffa Sándor - A huszár szó és a magyar huszárság eredete
Nemes Dedinai Zsuffa Sándor - A hunok története
Nemes Dedinai Zsuffa Sándor - A huszár szó és a magyar huszárság eredete
Nemes Dedinai Zsuffa Sándor - A hunok története
Nemes Dedinai Zsuffa Sándor - A huszár szó és a magyar huszárság eredete
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 900 Ft
Internetes ár: 900 Ft
Az Eggenberger-féle Könyvkereskedés 1910-es hasonmás kiadása.

„A hun-magyar rokonságot bizonyító ősforrásokat összegyűjtve és a hunok történetét röviden összefoglalva, talán a hun-magyar rokonság tényére is rámutattam, amit ma - sajnos - még kevesen vallanak.

Szilárd a meggyőződésem, hogy huszárságunk eredetét nem a szlávok, hanem a hunok történelmében kell keresni. S ezt még igen tisztelt ellenfeleimnek is el kell ismerni, ha forrásműveim adatait hiteles adatoknak és szerény fáradozásomat komoly munkának hajlandók tekinteni.”...
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
DR, DARKÓ JENŐ (1880-1940)
BEVEZETÉS

• A) TÖRTÉNELMI RÉSZ:
(A hunok története. Kazárok 469-971-ig. Az avarok (537-798). A hun hadsereg. A hunok vallása és műveltsége. A hunok írása és nyelve.);

• B) NYELVÉSZETI RÉSZ:
(Eurázsiai ősnyelv.
A) Ősturáni nyelvből /Déli ág. Keleti ág, Nyugati ág, Északi ág népeinek nyelvei./
B) Ősturáni nyelvekből /I. Irán területén maradt népek „iráni” nyelvei. II. Iránból Indiába vándorolt népek „indoiráni” nyelvei. III. Iránból a Kaukázus vidékére vándorolt népek „kandoiráni” nyelvei, amelyek az aveszta és a szanszkrit nyelvvel mutatnak rokonságot. IV. Iránból Európába vándorolt népek „euróiráni” nyelvei /indogermán/, amelyek az ősiráni nyelvekkel és a mai szláv, germán, román nyelvekkel mutatnak rokonságot./

A) Iráni eredetű nyelvek;
B) A szemita eredetű nyelvek;
C) A turáni eredetű nyelvek;

• ÖSSZEFOGLALÁS:
• FORRÁSMŰVEK:
• FÜGGELÉK - Idézetek;

A hun-magyar rokonság egyéb bizonyítékai:
a) Nyelv;
b) Ruházat;
c) Szokások;

*
A hunok története” című ezen kiadványt a hun-magyar rokonságot bizonyító ősforrások, a turáni és iráni ősnyelvek iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik mindezen ismereteket ebből az először 1910-ben kiadott kötetből szeretnék részletesebben is megismerni...

Megszívlelve Kőrösi Csoma Sándor alábbi gondolatait:

„... Keressetek, kutassatok, mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának a gyarapítására, mint a magyar társadalom, az ősi-indiai kultúra tárházában.”
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta-magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Ősi intézményeink.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
Ősi intézményeink.
Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomylói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Magyar régiségek.
Az ismeretlen népmese.
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben.
A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
A heraldika kézikönyve műszótárral.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Szendrő vára.
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke.
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt.
A nemesség.
Nemességi könyv.
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye.
Vitézi Rend.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 900 Ft
Internetes ár: 900 Ft
A székelység eredete Varga Géza 4,000 Ft 3 600 Ft
A jó és a rossz között Papp Miklós 2,990 Ft 2 691 Ft
Hazám és Párizs A. Szabó Magda 2,200 Ft 1 980 Ft
Erdélyi tájszótár Kriza János 2,300 Ft 2 070 Ft
Bölcs gondolatok, elmés megállapítások Molnár Judit 1,800 Ft 1 620 Ft
Katyi DVD 3,300 Ft 2 970 Ft
Új szavak III. Minya Károly 2,490 Ft 2 241 Ft
A mi huszadik századunk Zachar József 3,800 Ft 3 420 Ft
A hunok öröksége ANTIKVÁR Marácz László Obrusánszky Borbála 5,990 Ft 5 391 Ft
A magyarság 20.000 éves történelme 4. rész KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,499 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^