Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Hagyomány

Kempelen Béla - A nemesség

A nemesség

Kempelen Béla

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2014
142 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789638940988
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Kempelen Béla - Magyar főrangú családok
Kempelen Béla - A nemesség
Kempelen Béla - Magyar főrangú családok
Kempelen Béla - A nemesség
Kempelen Béla - Magyar főrangú családok
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Részlet az ELŐSZÓ-ból:

„A nagy franczia forradalom szellemében született demokráczia, tagadhatatlan, nemcsak kikezdte a régi társadalmi rendnek a fejlődés modern eredményeibe bizony már sehogy bele nem illett, elavult, ósdi hagyományait, hanem egyúttal nagy átalakulások képét is veti előre a jövőbe. A nemesség, ez a csaknem mindenütt az államalkotó és századokon át békében és harczban államfenntartó elem megszűnt kiváltságos osztály lenni a társadalomban s az „egyenlőség, testvériség” és „szabadság” magasztos eszméi öltöttek testet...

Könyvem megfelelt magam elé tűzött czéljának, ha mindazokat, kik hozzáfordulnak, útbaigazítással látta el, és legalább egy pillanatra gondolkodóba ejtette az olvasót a nemesség múltja és jövője felől; szerénytelenség nélkül többre nem vállalkozhattam, ennél kevesebbet adni pedig nem akartam.”
*
A kötet TARTALMA:
ELŐSZÓ
• I. A család;
• II. A nemesség;
• III. A czímer;
• IV. Alapítványképesség;
• V. Lovagrendek;
• VI. Az udvarképesség és méltóságok;
• VII. Nemes-hölgyalapítványok;
• VIII. Érdemrendek, (rendjelek);
*

Kempelen Béla szerző (Budapest, 1874. június 21. – Budapest, 1952. augusztus 27.), családtörténetíró, heraldikus. Budapesten jogot végzett és 1906-ig a közigazgatásban dolgozott. Megvált a hivatalától, címertannal és családtörténettel kezdett foglalkozni. Írásai számos napilapban és irodalmi vagy szakmai hetilapban láttak napvilágot. Családtörténeti és címertani művei forrásértékűek.

*
„A Nemesség” című ezen kiadványt a fenti tartalom szerint a nemesség múltja, története, köz- és magánjogi helyzete iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Kempelen Béla művei:

• A nemesség (genealógiai és heraldikai kézikönyv, Bp., 1907);
• Útmutató az összes nemességi ügyekben. Genealógiai és heraldikai kézikönyv. Budapest, 1907.
• Magyar nemesi almanach. Az 1867–1909-ben magyar nemességre, bárói, grófi, hercegi méltóságra emelt családok (Bp., 1910);
• Magyar nemes családok (I-XI. kötet, Bp., 1911-1932);
• A magyar nemes családok címerei (I., Bp., 1914);
• Csonka-Magyarország compass-szerű helységnévtára (Bp., 1922);
• Nagykanizsa r. t. város címtára (Nagykanizsa, 1926);
• Magyar nemesi családkönyv. Budapest, 1927.
• Magyar főrangú családok (Bp., 1931);
• Magyar zsidó és zsidóeredetű családok (I-III., Bp., 1937-1939);
• Családkönyv. I. Nemes családok, polgárcsaládok (Bp., 1940).
*
A Nemzeti Örökség Kiadó további ajánlott művei:

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Az ismeretlen népmese.

A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
A heraldika kézikönyve műszótárral
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Szendrő vára
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. 2000 Ft alatt a kiszállítás díja 1500Ft. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
SZÓ-rakoztató rováskártya Társasjáték 1,500 Ft 1 350 Ft
Váltóállítók között Kukorelli István, Kővári Orsolya 2,480 Ft 2 232 Ft
Tükörben a halál Kurucz Gyula 2,800 Ft 2 520 Ft
Média és politika Bajomi Lázár Péter 2,600 Ft 2 340 Ft
Tündérfalva Czakó Gábor 2,730 Ft 2 457 Ft
A szabadság, ahogy én gondolom Jörg Haider 2,800 Ft 2 520 Ft
Barbárok ANTIKVÁR Móricz Zsigmond 1,500 Ft 1 350 Ft
A székelyek rövid képes története Egyed Ákos 2,990 Ft 2 691 Ft
Túladagolt boldogság Oliver Burkeman 3,499 Ft 3 150 Ft
Naplók I-II, 23-24 Hamvas Béla 7,990 Ft 7 191 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^