Hagyomány

Horváth Sándor - A középkori magyar címertan jelképezése

A középkori magyar címertan jelképezése

Horváth Sándor

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2013
23 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155242045
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Horváth Sándor - Az ügynök arcai
Horváth Sándor - A középkori magyar címertan jelképezése
Horváth Sándor - Az ügynök arcai
Horváth Sándor - A középkori magyar címertan jelképezése
Horváth Sándor - Az ügynök arcai
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 000 Ft
Internetes ár: 1 000 Ft
„Hogy úgy a hazai, valamint a külföldi címertan (heraldika) a maga ábrázolásaiban egy - később letűnt - jelképező rendszer hatása alatt állott és ennek a jelképezésnek ősforrásai: a Szentírás, a Melito vagy Pseudo-Melito: Clavis Scripturae-ja, a Physiologusok és Bestiariusok stb. voltak, azt - úgy vélem - már eddig is sikerült elég elfogadható módon bebizonyítanom.”
*
A kis kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• A KÖZÉPKORI MAGYAR CÍMERTAN JELKÉPEZÉSE:

- I. Az Ákos nemzetség címere;
- II. A Boksa-nemzetségbeli sóvári Soós család címere;
- III. A Bethleni- és a Zbugyai címer;
- IV. A Dobry-, Ivánczy- és Fernekágyhy címer;
- V. A Forgách-család címere;
NÉV ÉS TÁRGYMUTATÓ;

*
„A Középkori Magyar Címertan Jelképezése” című ezen kiadványt az 1922-ben Budapesten kiadott kötet és a fenti tartalom szerinti címerek, azok leírása és értelmezése iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
*

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Magyar régiségek.
Az ismeretlen népmese.
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben.
A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Szendrő vára.
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke.
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt.
A nemesség.
Nemességi könyv.
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye.
Vitézi Rend.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 000 Ft
Internetes ár: 1 000 Ft
Magyarságszimbólumok Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor 5,990 Ft 5 391 Ft
Kör kódolónégyzet Rumi Tamás 2,800 Ft 2 520 Ft
A magas mágia dogmája és rituáléja Eliphas Lévi 3,900 Ft 3 510 Ft
Liliom és kard Földi Pál 1,800 Ft 1 620 Ft
A világtörténelem leghíresebb személyiségei 2,890 Ft 2 601 Ft
A chemtrail és a HAARP Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Köszem - a szultána 2. rész Demet Altinyeleklioglu 4,490 Ft 4 041 Ft
Reneszánsz utazás Györkös Attila 3,200 Ft 2 880 Ft
A fejedelmek kormányzásáról Aquinói Szent Tamás 3,800 Ft 3 420 Ft
Harc a nemzet érdekében Borbély Imre 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^