Történelem

Dr. Nyárády Miháy - A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke

A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke

Dr. Nyárády Miháy

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2014
60 oldal, Puha kötésű
ISBN 9786155242410
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Nyárády Miháy - A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Dr. Nyárády Miháy - A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Dr. Nyárády Miháy - A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Dr. Nyárády Miháy - A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Dr. Nyárády Miháy - A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Dr. Nyárády Mihály: A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Oldalszám: 60
Kötés: puhatáblás
Először kiadva: 1929 - Karcag, Kertész József Könyvnyomdája
*
A Nagybányai Horthy-család Szabolcs vármegyei három nemzedéke között találunk Ramocsaházán, Jánosfalván, Szöllősvégardón földbirtokosokat és az ott élő nemes családokkal való házasságok révén jelentős befolyással bíró kapcsolatokat.

A kormányzó, vitéz Nagybányai Horthy Miklós nagyapja is ebből az ágból származott...
*
Az ismertető TARTALMA:

• A Nagy-bányai Horthy-család régi lakó- és temetkezőhelyeiről: Jánosfalváról és Ramocsaházáról;
• Jánosfalva, vagy Ramocsaháza?
• A Nagybányai Horthy-család szabolcs-vármegyei ága;
• A szabolcs-vármegyei Nagybányai Horthyak szabolcs-vármegyei birtokairól;
• A Ramocsaházi református predikátorok a nagybányai Horthyak életmódjáról;
• A Nagybányai Horthyak és a ramocsaházi református egyházközség;
• Hol nyugszanak a Szabolcs vármegyében elhalt Nagybányai Horthyak?
• JEGYZETEK;
• A LESZÁRMAZÁST IGAZOLÓ OKIRATOK;

*
„A Nagybányai Horthy-család Szabolcsi Három Nemzedéke” című ezen kiadványt a téma szerinti először 1929-es kiadás, a Horthy család iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még a Nemzeti Örökség Kiadótól:

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Az ismeretlen népmese.

A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
A heraldika kézikönyve műszótárral.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Szendrő vára.
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke.
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt.
A nemesség.
Nemességi könyv.
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye.
Vitézi Rend.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Benes-dekrétumok és a magyar kérdés 3,600 Ft 3 240 Ft
Haza (ki) árulás Bencze Izabella 2,500 Ft 2 250 Ft
Mit üzen a tested? Buda László 3,360 Ft 3 024 Ft
A kálvinizmus nyitánya Lányi Gábor János 3,190 Ft 2 871 Ft
Urmánczy Nándorné szakácskönyve Urmánczy Nándorné 3,100 Ft 2 790 Ft
Vissza a magyar útra Bognár József 1,400 Ft 1 260 Ft
Mesepszichológia a gyakorlatban Kádár Annamária - Kerekes Valéria 3,360 Ft 3 024 Ft
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke Dr. Nyárády Miháy 2,800 Ft 2 520 Ft
Új világrend az ősidőktől napjainkig - A világelit összeesküvésétől a jövő nemzedékének agymosásáig Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
Pártházból börtönbe Zuschlag János - Szalai Vivien 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^