Hagyomány

Köpeczi Sebestyén József - A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei

A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei

Köpeczi Sebestyén József

VI. évfolyam 7. szám

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2004
22 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155242014
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Köpeczi Sebestyén József - A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei
Köpeczi Sebestyén József - A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei
Köpeczi Sebestyén József - A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei
Köpeczi Sebestyén József - A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei
Köpeczi Sebestyén József - A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 500 Ft
Internetes ár: 500 Ft
KÖPECZI SEBESTYÉN JÓZSEF szerző (Szék, /korábban Székakna, románul Sic, ma község Romániában, Kolozs megyében/ 1878. november 12. – Kolozsvár, 1964. december 27.). Heraldikus, címerfestő, genealógus. A neve előfordul Keöpeczi alakban is.

A monarchia összeomlása idején hadnagyként teljesített szolgálatot az Erdély területi épségéért küzdő Székely Hadosztályban. Hadifogolyként a brassói fellegvárban együtt raboskodott Márton Áron főhadnaggyal, tábori lelkésszel. Kiszabadulása után az előneve miatt Köpecre internálták, ahol korábban soha nem járt. 1921-ben I. Ferdinánd román király Bukarestbe hívta Románia államcímerének megtervezésére. A feladatot heraldikailag kifogástalan módon teljesítette...

Tanulmányokban dolgozta fel egyes erdélyi városok (Brassó, Kolozsvár) címereinek történetét. Erdély címertanának megismeréséhez ma is elengedhetetlenül fontosak a munkái.
*
Brassó (románul Brașov), ma város Romániában. Az erdélyi szászok egykori nagy központja, régen Brassó vármegye, ma Brassó megye székhelye. Brassópojána tartozik hozzá. Magyarországi testvérvárosa 1993 óta Győr.

Erdély délkeleti részén, a Kárpát-kanyarban, a Barcasági-medencében, a Cenk hegy lábánál fekszik. A Fekete-templom 1383 és 1424 között épült, az egykori Magyarország legnagyobb temploma volt, eredetileg a Nagyboldogasszonynak volt szentelve. Déli kapuja felett Mátyás és Aragóniai Beatrix címere látható. A reformáció óta evangélikus templom.
*

A brassai, ősi, evangélikus templom, melyet az időbarnította, sok vihart átélt, tisztes falainak sötét patinájáról neveznek fekete templomnak, a gót műstílusnak legkeletibb határköve.

„A brassai szászok hatalmas művel jelezték a nyugati kultúra legszélső határát, büszkeséggel tekinthetnek a maiak és eljövendők az ősök monumentális alkotására. Megilletődve köszöntjük az alkotást, mely félezer éve mutatja, hogy meddig terjedt az emberi lelkeknek a szép és nemes eszmék iránt való fogékonysága, s kegyelettel emlékezünk meg azokról, akik e művet Isten dicsőségére létrehozták.”

Itt e templom Hunyadi-címeres emlékeit ismertetjük és pedig a katedrával szemben levő színezett, kő, genealógiai címert és a déli bejárat feletti Mária freskó két festett címerét, a Mátyás-kori országcímert és Beatrix királyné címerét.

*
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei” című ezen kiadványt az 1927-ben Cluj-Kolozsvárott kiadott kötet, a fekete templom és címerei iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
*

Erdély nevezetesebb családai.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Magyar régiségek
Az ismeretlen népmese
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III kötet egyben.
A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 500 Ft
Internetes ár: 500 Ft
Róka koma - In memoriam Hornyik László Domonkos László Kemény András 1,890 Ft 1 701 Ft
Szeretlek, anya! - Napló Héléne Delforge 3,990 Ft 3 591 Ft
Fatornyok és fatemplomok a Kárpát-medencében Kovács József 3,990 Ft 3 591 Ft
Mindhalálig Moldva Domonkos Pál Péter 1,500 Ft 1 350 Ft
Építmények alapozásának világtörténete Farkas József 4,990 Ft 4 491 Ft
Hogy nyoma maradjon... Gottwald Péter 3,200 Ft 2 880 Ft
A Lusitania titkai Erik Larson 3,999 Ft 3 600 Ft
Szakrális terek radiesztéziai felmérése I-II. Pósa Pál András 11,500 Ft 10 350 Ft
Erdély emlékezete Féja Géza 3,500 Ft 3 150 Ft
A magyarság 20.000 éves történelme 3. - KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^