Hagyomány

Honti János - Az ismeretlen népmese

Az ismeretlen népmese

Honti János

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2013
15 oldal, Puha kötésű FR5 méret
ISBN 9786155144141
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Honti János - Mesetudomány és vallástörténet
Honti János - Az ismeretlen népmese
Honti János - Mesetudomány és vallástörténet
Honti János - Az ismeretlen népmese
Honti János - Mesetudomány és vallástörténet
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
HONTI JÁNOS szerző (Budapest, 1910. október 19. – Kópháza, 1945. március/április) magyar folklorista, népmesekutató, irodalomtörténész. Honti Rezső nyelvész fia.

1928-ban jelent meg első műve, amely egy mesekatalógus volt. 1930-1932 között a Néprajzi Múzeumban dolgozott. 1933-ban tanári képesítést szerzett. 1935-től az Országos Széchényi Könyvtárban dolgozott. Fő műve az 1937-es „A mese világa, bevezetés a mese filozófiájába”. 1937-1939 között Párizsban ösztöndíjasként kelta és izlandi témákat kutatott. 1939-ben hazatért Magyarországra;

1945-ben munkásszolgálatra akarták vinni Ausztriába, de útközben elhunyt.

16 évi munkálkodása alatt legfőbb kutatási feladatának a népmese belső törvényszerűségei történeti fejlődésének, európai összefüggéseinek feltárását tekintette. A munkatáborból küldte haza „Az ismeretlen népmese” című tanulmányát, valamint az „Orestes és Hamlet” című esszéjét.
*

A néphit önmagában megfoghatatlan, hozzáférhetetlen jelenség, észlelni csak a megnyilvánulásaiban lehet. A néphit világa ugyanúgy megnyilvánulhat szavakban, mint a mítosz, vagy az eposz, vagy a mese világa. Vagy inkább csak Kifejezést keres szavakban, mert kivételes esetektől eltekintve, epikus formát nem talál...

A babonás történet, a hagyománynak ez az egyelőre nagyon kevéssé ismert műfaja az, amelyről most beszélünk. És ha a mesei hagyománnyal akarjuk összevetni, akkor nem általánosságban kell tekintenünk, hanem abban a kivételes megjelenésében, amikor már kilép a monda köréből, amikor már megtalálta epikus formáját is, vagy legalább is közeledik hozzá...
*
A kis kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• AZ ISMERETLEN NÉPMESE:
(1. Tartalom, forma és az ismeretlen mozzanat. 2. Meseelemek laza szerkezetben. 3. ősi szerkesztésmód csírái. 4. Mese. eposz, mítosz: a keresett funkció változás. Funkció változás helyett differenciálódás. 6. A történés kettős arca: mesei ambivalencia. 7. Néphit és népmese: párhuzamok. Néphit és népmese: háttér. 9. „Ezután kezdődik az igazi mesekutatás”.);

• JEGYZETEK:

• EPIKUS NÉPHAGYOMÁNY:
(Magyar epikus hagyomány);

*
„Az Ismeretlen Népmese” című ezen kiadványt a fentiek szellemében írt és a munkatáborból 1945-ben küldött népmesével kapcsolatos tanulmány iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Ajánlott még:


Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
*

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Az ismeretlen népmese

Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben
A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Szendrő vára.
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke.
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt.
A nemesség
Nemességi könyv.
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye.
Vitézi Rend.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
Magyar művészet és erdélyi művészet 1,400 Ft 1 260 Ft
Az oroszlán és a béka Grimm testvérek 2,990 Ft 2 691 Ft
Erdélyi népmondák Benedek Elek 1,450 Ft 1 305 Ft
A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás Mohay Tamás 3,500 Ft 3 150 Ft
Hamvas Béla I-II-III. kötet Darabos Pál 9,900 Ft 8 910 Ft
Hungarikumok Szilágyi Szabolcs szerk. 5,990 Ft 5 391 Ft
Körhinta DVD Fábri Zoltán 4,990 Ft 4 491 Ft
Hit által Bogárdi Szabó István Gáncs Péter Veres András 3,990 Ft 3 591 Ft
Mesék Mátyás királyról 2,490 Ft 2 241 Ft
Magyar élet Kárpátalján Szigeti Gábor szerk. 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^