Hagyomány

Pálfi Károly - A magyar nemzet ősvallása

A magyar nemzet ősvallása

Pálfi Károly

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2013
110 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155242427
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Pálfi Károly - A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései
Pálfi Károly - A magyar nemzet ősvallása
Pálfi Károly - A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései
Pálfi Károly - A magyar nemzet ősvallása
Pálfi Károly - A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 100 Ft
Internetes ár: 1 785 Ft
„A magyar nemzet ősvallása” 1941-ben Budapesten jelent meg. Szerzője: Pálfi Károly nyugalmazott. ref. tábori főesperes.
*
Részlet az ELŐSZÓ-ból:
Az 1914-18. évi világháború kimenetele három nemzetet (angol, francia, yenki) olyan kedvező helyzetbe hozott, hogy ők a föld legnagyobb részét vagy közvetlen birtokukba vehették, vagy legalább is politikai és gazdasági érdekkörükbe kényszeríthették: az emberiség kilenctized részét pedig mintegy ketrecbe zárva mozgási szabadságától és életlehetőségeitől megfosztották.

Az elnyomott népek természetesen ki akarnak törni ebből a lealázó helyzetből és keresik a módokat, eszközöket, amelyekkel a kitörést megvalósíthatják. Ezeket a módokat és eszközöket, ha a kezdeti siker nem csal, már meg is találták és a „nemzet”, vagy „faj” jelszó alá foglalták össze...

Már befejeztem ezt a munkát és a kéziratot szíves hozzászólás végett átadtam Dr. Fettich Nándor múzeumi őr úrnak, mikor a nevezett tudós arra hívta fel a figyelmemet, hogy újabban jelent meg egy német könyv, melynek szerzője Schröfl Alois a Nibelung-eposzra vonatkozólag az enyémhez hasonló elméletet állított fel. (A német könyv Münchenben, 1927-ben jelent meg.)

A könyvet azonnal megszereztem, átolvastam és mindjárt láttam, hogy munkámat addig nem bocsáthatom közre, amíg ezt az említett tanulmány helytálló megállapításaival és tévedéseinek megvilágításával ki nem egészítem...

Schröfl Alois ki merte mondani, hogy a német szépirodalom nagy büszkesége, a Nibelung-eposz magyar történeti eseményekben gyökerezik, és az ősmagyar kultúra emlékeivel van átszőve. Schröfl tudta, hogy munkáját a német közönség és a német tudományos világ a legnagyobb ellenszenvvel fogja fogadni, ezért tisztelnünk kell benne az igazi vérbeli tudós bátorságát is.

Ezek előre bocsátásával a magyar ősvallást időrend és fejlődési fokozat szerint négy fejezetben fogom bemutatni:

I. A magyar ősvallás Turánban;
II. A magyar ősvallás Szíriában zend befolyás alatt;
III. A magyar ősvallás Szíriában főníciai befolyás alatt;
IV. A magyar nemzet ősvallása a mai hazában;

*
A magyar nemzet ősvallása” című ezen kiadványt a magyar őstörténet és ősvallás iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik elemzik és értékelik mindkét tanulmány gondolatait, ezeket át- és továbbgondolva, a konklúziókat levonva kialakítják az ezekkel kapcsolatos álláspontjukat.

Magvas gondolatokat kapnak hozzá...
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta-magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
*

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Az ismeretlen népmese.

Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben.
A Csíki székely krónika.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
A heraldika kézikönyve műszótárral.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Szendrő vára.
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke.
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt.
A nemesség.
Nemességi könyv.
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 100 Ft
Internetes ár: 1 785 Ft
A kis Buddha DVD Bernardo Bertolucci 2,990 Ft 2 691 Ft
Ősi intézményeink Rudnay Béla 1,900 Ft 1 710 Ft
Harc a nemzet érdekében Borbély Imre 2,500 Ft 2 250 Ft
A székely nemzet története Szépvizi Balás Béla 2,500 Ft 2 250 Ft
Mi, trianonidák Tamáska Péter 2,520 Ft 2 268 Ft
A magyar politeizmus Bognár József 2,000 Ft 1 800 Ft
János vitéz - Toldi Petőfi Sándor - Arany János 5,200 Ft 4 680 Ft
Székely Himnusz - Boldogasszony Anyánk 980 Ft 882 Ft
Három nemzet szolgálatában Fehérvári Géza 4,500 Ft 4 050 Ft
Az elveszejtett turáni örökség Dr. Rimanóczy László 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^