Hagyomány

Báró Nyáry Albert - A heraldika vezérfonala

A heraldika vezérfonala

Báró Nyáry Albert

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2012
331 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155242021
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Báró Nyáry Albert - A heraldika vezérfonala
Báró Nyáry Albert - Árpádok jogai
Báró Nyáry Albert - A heraldika vezérfonala
Báró Nyáry Albert - Árpádok jogai
Báró Nyáry Albert - A heraldika vezérfonala
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 100 Ft
Internetes ár: 7 735 Ft
Báró Nyáry Albert 1886-ban megjelent „A heraldika vezérfonala” című könyve igazi csemege a címertan kutatói számára.

A könyv rengeteg ábrát és magyarázatot ad a címerek keletkezéséről, azok alkalmazásáról és jelentéséről.

Ez a hasonmás kiadás tartalmazza a kilenc színes nyomatot is, ami még érdekesebbé teszi a kötetet.
*
A kiadvány TARTALMA:

ELŐSZÓ
• I. A CZÍMERÉSZET - BEOSZTÁSA - SPHRAGISTIKAI VONATKOZÁSAI - A CZÍMER;
• II. KÜLÖNBÖZŐ VÉLEMÉNYEK A CZÍMEREK EREDETÉRŐL. - A KIVÁLTSÁGOS JELKÉPEK A RÉGI KORBAN;
• III. A KÖZÉPKORI CZÍMEREK KELETKEZÉSE. MAGYARORSZÁG CZÍMERE. - A CZÍMERÉSZET FEJLŐDÉSI KORSZAKAI ÉS JELENTŐSÉGE;
• IV. A CZÍMER-JOG ÉS CZÍMER ELLENŐRZÉS. A HEROLDOK ÉS TORNÁK. A CZÍMEREKKEL VALÓ VISSZAÉLÉSEK ELLEN HOZOTT RENDSZABÁLYOK;
• V. A HERALDIKA KÚTFORRÁSAI;

BETŰSOROS NÉV ÉS TÁRGYMUTATÓ;
BETŰSOROS ÁBRAMUTATÓ;
BETŰSOROS SZÍNNYOMATMUTATÓ;

*
„A Heraldika Vezérfonala” című ezen kiadványt az 1886-os kiadás hasonmása, a heraldika, azaz a „czímerészet” iránt a fenti tartalom szerint érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
*

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Az ismeretlen népmese.

Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben.
A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Szendrő vára
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 100 Ft
Internetes ár: 7 735 Ft
Az Anunnakik titkos története Michael Tellinger 8,990 Ft 8 091 Ft
A tarandoszok tanúvallomásai ANTIKVÁR Meszlényi Róbert Imre 1,500 Ft 1 350 Ft
A 3. Birodalom mágiája és okkult titkai - Hihetetlen magazin KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,499 Ft 1 350 Ft
Állat és angyal között Wolfgang Kuhn 2,200 Ft 1 980 Ft
Az Anunnakik impériuma Jan Erik Sigdell 4,500 Ft 4 050 Ft
Mindhalálig Moldva Domonkos Pál Péter 1,500 Ft 1 350 Ft
A heraldika vezérfonala Báró Nyáry Albert 9,100 Ft 8 190 Ft
Esőember DVD 4,500 Ft 4 050 Ft
Tesla és az eltitkolt találmányok Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A jogelmélet vázlata Horváth Barna 3,600 Ft 3 240 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^