Hagyomány

Beleházi id. Bartal György - A parthus, hun-magyar scythákról

A parthus, hun-magyar scythákról

Beleházi id. Bartal György

KAPHATÓ, RENDELHETŐ!

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2013
51 oldal, Puha kötésű
ISBN 9786155242533
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Beleházi id. Bartal György - A parthus, hun-magyar scythákról
Beleházi id. Bartal György - Béla király halhatatlan jegyzőjének hajdani szittyáiról, főtekintettel Macedoni Nagy Sándor korára
Beleházi id. Bartal György - A parthus, hun-magyar scythákról
Beleházi id. Bartal György - Béla király halhatatlan jegyzőjének hajdani szittyáiról, főtekintettel Macedoni Nagy Sándor korára
Beleházi id. Bartal György - A parthus, hun-magyar scythákról
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 900 Ft
Beleházi idősb Bartal György ebben az 1862-es tanulmányában, 51 oldalon a párthus nép, a hun-magyar és szkíta rokonságot és annak történeti bizonyítékait mutatja be.
*
Beleházai idősebb Bartal György (Füss, /ma Szlovákia, Alsó-Csallóköz/ 1785. április 24. – Damazérkarcsa, /ma Szlovákia, Dunaszerdahelyi járás/ 1865. szeptember 20.) magyar királyi udvari tanácsos, Szent István rendi és aranysarkantyús vitéz, a Magyar Tudományos Akadémia tagja...

*
A parthus, hun-magyar scythákról” című ezen 1862-ben megjelent kiadványt a szittyák, a pártusok és a hunmagyarok tanulmányozása, és nem utolsó sorban az akkori nyelvezet iránt érdeklődő, történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk.

Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
*

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Az ismeretlen népmese.

Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben
A Csíki székely krónika
A magyar nemzet ősvallása
A heraldika vezérfonala
Magyar mitológia.
A heraldika kézikönyve műszótárral
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Szendrő vára
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 900 Ft
Történelmünk központi titkai Grandpierre K. Endre 3,990 Ft 3 591 Ft
Az ember isteni dimenziója - A túlvilági Nap Bíró Lajos 4,990 Ft 4 491 Ft
Négy égtájon barbár csillag ragyog Csornai Katalin 9,990 Ft 8 991 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Kelet kapuja 8. - 2019. április-június Kelet Kapuja folyóirat 1,199 Ft 1 080 Ft
A számírás története Filep László - Bereznai Gyula 2,500 Ft 2 250 Ft
A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése Hóman Bálint 2,200 Ft 1 980 Ft
Manitól Rasdiig Pap Gábor 2,700 Ft 2 430 Ft
Magyar főrangú családok Kempelen Béla 4,350 Ft 3 915 Ft
Nyelvédesanyánk Czakó Gábor 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^