Hagyomány

Bárczay Oszkár - A heraldika kézikönyve műszótárral

A heraldika kézikönyve műszótárral

Bárczay Oszkár

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2013
712 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9786155242137
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bárczay Oszkár - A heraldika kézikönyve műszótárral
Bárczay Oszkár - A heraldika kézikönyve műszótárral
Bárczay Oszkár - A heraldika kézikönyve műszótárral
Bárczay Oszkár - A heraldika kézikönyve műszótárral
Bárczay Oszkár - A heraldika kézikönyve műszótárral
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 100 Ft
Internetes ár: 5 185 Ft
A heraldika vagy címertan a címerekkel foglalkozó történeti segédtudomány. Elnevezését a heroldokról kapta, akik a címerek első középkori szakértői voltak.

Az egyik legjelentősebb magyar heraldikus BÁRCZAY OSZKÁR (1846-1898) a Tudományos Akadémia főtitkári segédje, császári és királyi kamarás volt. Heraldikai és genealógiai témában írott cikkei az Archeologiai Értesítőben és a Turulban jelentek meg.

Jelen műve A heraldika kézikönyve a hozzá tartozó műszótárral egy igazi kuriózum, amely a címerek felépítésével, azok fejlődésével foglalkozik, számtalan példát és képi ábrázolást felmutatva, értelmezve illusztrációk százain keresztül.

*
A heraldika kézikönyve műszótárral” című ezen 1897-ben először kiadott művet a 714 szövegközti ábrával és 3 melléklettel a címertan iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, az ELŐSZÓ alábbi első bekezdésének figyelembe vételével:

„A középkor hagyományai közül nálunk legkevésbé ismerik a czímerinztézményt, noha az ezen időbeli dolgok között éppen a czímer az, amely a legtöbb sikerrel dacolt az idő viharaival. Ma is sokan kérik, kapják, többen, mint valaha. S alig van modern épület, amelyen heraldikai motívumok ne volnának alkalmazva...”
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
*

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Az ismeretlen népmese.

A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Szendrő vára
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 100 Ft
Internetes ár: 5 185 Ft
Megmaradásunk alkotmánya Tóth Zoltán József 2,750 Ft 2 475 Ft
A Hattyú csillagkép kulcsa Andrew Collins 4,990 Ft 4 491 Ft
Elprédált elit Adonyi Sztancs János 1,950 Ft 1 755 Ft
Megvallásaim Joel Osteen 2,250 Ft 2 025 Ft
Állatszimbolika a közép- és újkori Itália irodalmában Vígh Éva 2,990 Ft 2 691 Ft
Gyümölcsnevek szótára Pelczéder Katalin 1,990 Ft 1 791 Ft
Nemzetmentők vagy megalkuvók? szerkesztette: Hermann Róbert 3,800 Ft 3 420 Ft
A tenger keresztes lovagjai Bárándy Gergely 2,980 Ft 2 682 Ft
A Fekete Madonna titka Gönczi Tamás 5,990 Ft 5 391 Ft
Mátyás király birodalma és Magyarország jövője Beksics Gusztáv 3,300 Ft 2 970 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^