Irodalom

Gaál Mózes - Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt

Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt

Gaál Mózes

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2014
96 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155242717
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Gaál Mózes - Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
Gaál Mózes - Nehéz idők
Gaál Mózes - Hun és Magyar Mondák
Gaál Mózes - Szeretet
Gaál Mózes - Magyar nők
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 100 Ft
Internetes ár: 1 785 Ft
Gaál Mózes tanulmánya 1901-ben látott napvilágot. Ez a kiadás annak a reprintje.

A kötet teljes négyszáz évet ölel fel. Ebből a négyszáz esztendőből száz esik a vezérek korára, midőn a magyarok még pogányok voltak, s a nyugati meg déli keresztény országokkal békésen alig, harcias szándékkal annál gyakrabban érintkeztek.

A maradék háromszáz év a királyok koráról szól és annak művelődéstörténeti vonulatairól. Legyen az akár az államszervezet felépítése, a jogrend kialakulása, a kereszténység elterjedése, vagy az építészet és művelődés alakulása.
*
A 96 oldalas kötet TARTALMA:

BEVEZETÉS
• A pogány magyar;
• A pogány magyar és a keresztény magyar;
• A keresztény magyar állam szervezete;
• A magyar keresztény egyház szervezete;
• Az alkotmány fejlődése, az aranybulla;
• Hadügy;
• A főnemesség és középsorsú nemesség;
• A városi polgárok;
• Jobbágyok. Szolgák. Rabszolgák;
• Püspökök, papok, szerzetesek;
• Birtokviszonyok. Adományozások. Birtok-elkobzás, bitorlás;
• Az igazságszolgáltatás módja;
• Tűz- és vízpróba;
• Istenítélet, párbaj, tetemre hívás;
• Iskolák. Tudomány. Költészet;
• Építészet;

*
A „Magyarország Művelődésének állapota az Árpád-házi Királyok Alatt” című ezen kiadványt a fenti tartalom szerinti 1901-es kiadás alapján a korabeli társadalmi és művelődési viszonyok iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
Ajánlott még a Nemzeti Örökség Kiadótól:

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Az ismeretlen népmese.

A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
A heraldika kézikönyve műszótárral.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Szendrő vára.
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke.
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt.
A nemesség.
Nemességi könyv.
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye.
Vitézi Rend
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 100 Ft
Internetes ár: 1 785 Ft
Bhagavad Gítá avagy a harcos kaszt Testamentuma I-IV. párbeszéd Atakám 2,500 Ft 2 250 Ft
A székelység eredete Varga Géza 4,000 Ft 3 600 Ft
Az elsodort falu (Lazi) Szabó Dezső 3,200 Ft 2 880 Ft
Cigány Holokauszt - Cigány munkaszolgálat DVD Varga Ágota 4,990 Ft 4 491 Ft
Jézussal az úton Mayer Mihály 1,500 Ft 1 350 Ft
Vér és könny Paládi József 2,800 Ft 2 520 Ft
A tömegek lélektana Gustave Le Bon 2,100 Ft 1 890 Ft
Ez volt a magyar 20. század Salamon Konrád 2,500 Ft 2 250 Ft
Tesla és az eltitkolt találmányok Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A hely, ahol állsz, szent föld Puskás László 3,000 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^