Történelem

Némati Kálmán - Árpád népének hét törzse hún volt

Árpád népének hét törzse hún volt

Némati Kálmán

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2014
16 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155242649
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Némati Kálmán - Árpád népének hét törzse hún volt
Némati Kálmán - Árpád népének hét törzse hún volt
Némati Kálmán - Árpád népének hét törzse hún volt
Némati Kálmán - Árpád népének hét törzse hún volt
Némati Kálmán - Árpád népének hét törzse hún volt
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 200 Ft
Internetes ár: 1 080 Ft
Fölfedezte: Némäti Kálmán Budapesten - Főposta könyvtár
Budapest, 1908.

Részlet a kötetből:
„Árpád népe eredetének okmányát VII., avagy Bíborban-született Konsantin, a legbölcsebbnek elnevezett bizánci császár Kr. u. 911-959., akinek, mint nemzetünk legelső keresztény hittérítőjének arczképét a magyar Szent Korona alsó részén Gejza királylyal szemközt láthatni, „A birodalom kormányzásáról” czímű könyvének 38-40. fejezeteiben megbízható hiteles értesülései alapján görög nyelven megírta.

Ebből a görög történelmi kútfőből tudjuk, hogy Árpád népének egyik része a Szavartiaszfali, másik része a Kazar nép közül vált ki. Nemzetünk eredetének kutatásánál tehát kétféle népet kell külön-külön nyomozni, t. i. a Szavartiaszfaliakat, meg a kabar néven ismert Kazar magyarokat...

... A magyar öntudat fejlesztése végett a Szavartiaszfali névtitoknak megfejtése által bemutatom Árpád népének huntörténelmi hírnevét, miről honfoglaló őseink Kr. u. 899. esztendőben a brentai ütközet előtt úgy nyilatkoztak, mint magunkkal hozott örökségről...”
*
TARTALOM:
• Árpád népének hét törzse hún volt:
- 1. Szayarti;
- 2. Aszfali;
- 3. Biztos Feketefiuk;

*
Az „Árpád Népének hét törzse Hún Volt” című ezen kiadványt az 1908-ban megjelent mindössze 16 oldalas kis kötet iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, az utolsó bekezdése figyelembe vételével:

„... megismertük a hún történelmi igazságot, miszerint Árpád 8 néptörzse közül 7 nemzettőkéül hozta magával a Hiungnuk, illetőleg az Európában Balambér óta ismeretes fekete huntörténeti örökséget. Húntörténeti örökségünkben pedig kételkedni azért sem kell, mert Konstantin császár előtt az ezredéves betápláláskor... mind a tévedés, mind az ámítás eshetősége tudatosan ki lett zárva.
*
Ajánlott még a Nemzeti Örökség Kiadótól:

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Az ismeretlen népmese.

A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
A heraldika kézikönyve műszótárral.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Szendrő vára.
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke.
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt.
A nemesség.
Nemességi könyv.
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye.
Vitézi Rend.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 200 Ft
Internetes ár: 1 080 Ft
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei Köpeczi Sebestyén József 500 Ft 450 Ft
Anus Mundi Wieslaw Kielar 2,990 Ft 2 691 Ft
A fehér kígyó Balkányi Szabó Lajos 1,990 Ft 1 791 Ft
Az ősmagyar vallás emlékeiről Kókai Lajos 1,300 Ft 1 170 Ft
A nemzetféltő Wass Albert 3,500 Ft 3 150 Ft
Démonaink Szondy Máté - Szabó-Bartha Anett 3,150 Ft 2 835 Ft
Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája Grandpierre K. Endre - Grandpierre Attila - Blaskovics József 6,990 Ft 6 291 Ft
Nag Hammadi Gnosztikus könyvtár és Elveszett Evangélium együtt kedvezőbben 12,500 Ft 11 250 Ft
Bethlen István Romsics Ignác 3,999 Ft 3 600 Ft
A bennünk élő gyermek Giandomenico Bagatin 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^