Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Némati Kálmán - Árpád népének hét törzse hún volt

Árpád népének hét törzse hún volt

Némati Kálmán

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2014
16 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155242649
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 1 200 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 1 200 Ft
Töltse ki az űrlapot
Leírás
Fölfedezte: Némäti Kálmán Budapesten - Főposta könyvtár
Budapest, 1908.

Részlet a kötetből:
Árpád népe eredetének okmányát VII., avagy Bíborban-született Konsantin, a legbölcsebbnek elnevezett bizánci császár Kr. u. 911-959., akinek, mint nemzetünk legelső keresztény hittérítőjének arczképét a magyar Szent Korona alsó részén Gejza királylyal szemközt láthatni, „A birodalom kormányzásáról” czímű könyvének 38-40. fejezeteiben megbízható hiteles értesülései alapján görög nyelven megírta.

Ebből a görög történelmi kútfőből tudjuk, hogy Árpád népének egyik része a Szavartiaszfali, másik része a Kazar nép közül vált ki. Nemzetünk eredetének kutatásánál tehát kétféle népet kell külön-külön nyomozni, t. i. a Szavartiaszfaliakat, meg a kabar néven ismert Kazar magyarokat...

... A magyar öntudat fejlesztése végett a Szavartiaszfali névtitoknak megfejtése által bemutatom Árpád népének huntörténelmi hírnevét, miről honfoglaló őseink Kr. u. 899. esztendőben a brentai ütközet előtt úgy nyilatkoztak, mint magunkkal hozott örökségről...”
*
TARTALOM:
• Árpád népének hét törzse hún volt:
- 1. Szayarti;
- 2. Aszfali;
- 3. Biztos Feketefiuk;

*
Az „Árpád Népének Hét Törzse Hún Volt” című eme kiadványt az 1908-ban megjelent mindössze 16 oldalas kis kötet iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, az alábbi utolsó bekezdése figyelembe vételével:

„... megismertük a hún történelmi igazságot, miszerint Árpád 8 néptörzse közül 7 nemzettőkéül hozta magával a Hiungnuk, illetőleg az Európában Balambér óta ismeretes fekete huntörténeti örökséget. Húntörténeti örökségünkben pedig kételkedni azért sem kell, mert Konstantin császár előtt az ezredéves betápláláskor... mind a tévedés, mind az ámítás eshetősége tudatosan ki lett zárva.
*
Ajánlott még a Nemzeti Örökség Kiadótól:

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Az ismeretlen népmese.

A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
A heraldika kézikönyve műszótárral.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Szendrő vára.
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke.
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt.
A nemesség.
Nemességi könyv.
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye.
Vitézi Rend.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok