Történelem

Könyöki József - A középkori várak különös tekintettel Magyarországra

A középkori várak különös tekintettel Magyarországra

Könyöki József

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2014
626 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9786155242847
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyöki József - A középkori várak különös tekintettel Magyarországra
Könyöki József - A középkori várak különös tekintettel Magyarországra
Könyöki József - A középkori várak különös tekintettel Magyarországra
Könyöki József - A középkori várak különös tekintettel Magyarországra
Könyöki József - A középkori várak különös tekintettel Magyarországra
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 8 100 Ft
Internetes ár: 6 885 Ft
Könyöki József a pozsonyi városi múzeum megalapítója és több mint 30 éven át az igazgatója volt. 1900. március 1-én elhunyt, hátrahagyott ezen kéziratának kiadását a Magyar Tudományos Akadémia történelmi bizottsága vállalta magára, és a sajtó alá rendezésére Nagy Géza kapott megbízást. Ennek munkálatairól, esetleges változtatásairól ebben a kötetben az 1904-es ELŐSZÓ-ban olvashatunk.
*
Könyöki József nem csak vártörténeti, de építészeti szempontból is elemzi a középkori várak kialakulását, sok magyarázatot adva a különböző fogalmakra, mint például: a végvár, gátvár, tömörtorony, figyelőtornyocska, stb.

„Munkálataim folyamán, hazánk várait összehasonlítván a külföldi várakkal azon érdekes tapasztalatra jutottam, hogy hazánk várai, a vidéki szokásokat tekintetbe nem véve, tökéletesen az akkori kultúra színvonalán állottak, sőt némely irányban a külföldieket felül is múlták. Ezen körülmény indított arra, hogy tanulmányaim eredményét tágabb olvasó körnek is hozzáférhetővé tegyem.” írja könyve bevezetőjében maga a szerző.

*
„A Középkori Várak különös tekintettel Magyarországra” című ezen egyedülálló kultúrtörténeti remek hasonmás kiadását ajánljuk az érdeklődő olvasók számára. A mű több mint 600 képmellékletet tartalmaz, amely jelentősen elősegíti és megkönnyíti a téma megértését, tanulmányozását.
*
Ajánlott még a Nemzeti Örökség Kiadótól:

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Az ismeretlen népmese.

A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
A heraldika kézikönyve műszótárral.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Szendrő vára.
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke.
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt.
A nemesség.
Nemességi könyv.
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye.
Vitézi Rend.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 8 100 Ft
Internetes ár: 6 885 Ft
A földesurak szerepe (szerk.) dr. Szirácsik Éva 4,830 Ft 4 347 Ft
Ima Magyarországért DVD Papp Lajos - Jelenczki István 2,000 Ft 1 800 Ft
Magyar motívumok kifestőkönyve Horváth Ágnes 1,490 Ft 1 341 Ft
6 : 3 Az évszázad mérkőzése Puskás Ferenc 5,250 Ft 4 725 Ft
És mégis élünk - Magyarország 1920-1930 4,500 Ft 4 050 Ft
Levelet vittem Kossuthnak Hochbauer Gyula 2,500 Ft 2 250 Ft
Magyar királyi honvéd törzstisztek albuma Egervári Ödön 2,800 Ft 2 520 Ft
Magyar viselet a XVIII. század végén és a XIX. század elején Nagy Rózsa 1,900 Ft 1 710 Ft
Erdély története (Székelyföldi változat) Dr. Jancsó Benedek 3,990 Ft 3 591 Ft
Erdély kulturális öröksége - Hunyadi László művészete 6,000 Ft 5 400 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^