Antropológia, Őstörténet

Rudnay Béla - Ősi intézményeink

Ősi intézményeink

Rudnay Béla

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2012
190 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789638940964
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Rudnay Béla - A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai
Rudnay Béla - Ősi intézményeink
Rudnay Béla - Őseink és rokonaink - Történelmi tanulmány
Rudnay Béla - A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai
Rudnay Béla - Ősi intézményeink
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
Az „Ősi intézményeink” kötet 1924-ben jelent meg Budapesten a Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó R.T. gondozásában.

A millenniumi emlékünnepek alkalmával megjelent, és akkor nagy reményekkel várt történelmi összefoglaló művek már a megjelenésük idején nagy csalódást okoztak, mert nem csak számtalan nagy fontosságú kérdést hagytak megoldatlanul, hanem ősi intézményeinket is egytől egyig idegen eredetűnek tüntették fel. Tették ezt oly módon, hogy habár igen sok történetírónk csatlakozott Pauler és Marczali felfogásához, elfogadható bizonyítékokat elméleteik bizonyítására nem hoztak fel...

És így első perctől kezdve a csalódottak és a kételkedők közé tartoztam, mert előttem hihetetlennek látszott lenni, hogy őseink a nemzeti intézmények ősi voltára hivatkozzanak akkor, midőn ennek állítására kellő alapjuk nem volt. De azt sem tudtam a magyar felfogással összeegyeztetni, hogy Géza vezérkő fejedelem a mi ősi, magunkkal hozott intézményeinket - miként Pauler állítja -, egyszerűen szétrúgta, és azután Szent István azok helyébe hatalmi szóval, idegen vezetőkkel, idegen intézményeket állított.

Az a jogfolytonosság, melyhez a magyar folyton és következetesen ragaszkodott és mely a régi és a Szent István által adott szabadságokra való hivatkozásokban is megnyilvánult, nem lehetett üres szélhámoskodás...
(Rudnay Béla 1924)
*

A történelmi tanulmány az alábbi témakörökkel foglalkozik:

• Álmosok és a Kende;
• Honfoglalás körüli kérdések;
• Törzsek és a megszállás;
• Törzsek feloszlása;
• Fejedelmek;
• Szent István király;
• Ispánok rendje;
• Vitézlők rendje és a szabadok osztálya;
• Várispánságok;
• Vármegyék;
• Hadifoglyok és szolganépek;
• Bírák;
• Országgyűlések;
• Aranybulla;
• Aranybullával kapcsolatba hozott törvények;
• Koppány. Gyula. Ajtony;

*
Az „Ősi Intézményeink” című ezen kiadványt a szerző ELŐSZÓ-ban foglalt alábbi szavait figyelembe véve, de a kötetben foglaltakat át- és továbbgondolva, a konklúziókat levonva, a saját álláspontjukat kialakítva ajánljuk a történelmet kedvelő, az őstörténetünk kérdéseire nyitott olvasóinknak:

„Reménylem, hogy célomat, fennmaradt intézményeink ősi voltának bizonyítását... el fogom érni. Az eredetileg tervezett keretet azonban túlléptem, amire a talált anyag fontossága indított.”
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta-magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomylói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Magyar régiségek.
Az ismeretlen népmese.
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben.
A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról
Magyar mitológia
A heraldika kézikönyve műszótárral.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Szendrő vára.
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke.
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt.
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye.
Vitézi Rend
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
Veszélyes viszonyok Székely András 1,500 Ft 1 350 Ft
A magyarság 20.000 éves történelme 1-2. DUPLASZÁM Hihetetlen Magazin 1,995 Ft 1 796 Ft
Dalol a föld Reinhold Stecher 2,500 Ft 2 250 Ft
Magyar élet Erdélyben Szigeti Gábor szerk. 3,600 Ft 3 240 Ft
Kelet Kapuja - történelmi folyóirat 2017. július-szeptember Kelet Kapuja folyóirat 999 Ft 900 Ft
Szkíta-magyar múltunk ragyogása Obrusánszky Borbála 2,200 Ft 1 980 Ft
Szabó Dezső enciklopédia Szőcs Zoltán 4,200 Ft 3 780 Ft
Magyar Mécses Szőke István Attila 1,600 Ft 1 440 Ft
Rovott mesék I. Illyés Gyula 790 Ft 711 Ft
Az igazság merész áhítása Döbrentei Kornél 3,400 Ft 3 060 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^