Hagyomány

Beksics Gusztáv - Mátyás király birodalma és Magyarország jövője

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője

Beksics Gusztáv

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2004
256 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155242175
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Beksics Gusztáv - Mátyás király birodalma és Magyarország jövője
Beksics Gusztáv - Mátyás király birodalma és Magyarország jövője
Beksics Gusztáv - Mátyás király birodalma és Magyarország jövője
Beksics Gusztáv - Mátyás király birodalma és Magyarország jövője
Beksics Gusztáv - Mátyás király birodalma és Magyarország jövője
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 300 Ft
Internetes ár: 2 805 Ft
Beksics Gusztáv: „Mátyás király birodalma és Magyarország jövője” című, 1905-ben megjelent munkája bemutatja fényes múltunk azon időszakát, amely Mátyás uralkodását övezte és az azt követő politikai, gazdasági, kulturális korszakot, valamint azt, hogy hogyan alakult Magyarország jövője a Hunyadyak korszaka után.

*
A Franklin-Társulat által 1905-ben kiadott ezen kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• Az állam és népalakulás folytonossága;
• Államalakulás az Árpádok után, s ennek tanulságai;
• Magyarország katonai jelentősége Mátyás előtt és után;
• Bukásunk valódi okai;
• Az államalakulás törvénye a Közép-Dunánál;
• Mátyás birodalma;
• Mátyás politikája;
• Mátyás birodalma és a Habsburgok;
• A nemzeti erő hullámzása és ennek következményei;
• Török helyett szláv veszély;
• Mátyás és a magyar nemzeti állam;
• Magyarország és Európa népessége Mátyás idejében és jelenleg;
• Mátyás birodalma és az új Magyarország;
• A magyar Alföld;
• Mátyás hagyományainak és az erős Magyarországnak európai szükségessége;
• Politikai következtetések;

*
A „Mátyás Király Birodalma és Magyarország Jövője” című ezen kiadványt azoknak a történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk, akik a szerző több mint száz évvel ezelőtti alábbi gondolatai jegyében veszik kézbe ezt a kötetet:

„A magyar nemzet és állam kifejlődésének és végleges megszilárdulásának kérdését jelen munkámban történeti alapra helyezem. Bemutatom fényes múltunk egy korszakát, hogy a következtetéseket vonják le a jövőre. E czélból azonban össze kellett hasonlítanom, az erkölcsi erőkön túl, a magyar nemzet fizikai, vagyis első sorban számbeli erőit a múltban, a jelenben és a jövőt illetően.

Az erkölcsi és fizikai erők ugyanis együtt tették naggyá a népeket a múltban, s teszik naggyá a jövőre, valamint az egyént szintén erkölcsi és fizikai erőinek összhangja teszi kiválóvá...”
(Budapest, 1905. május 27. Beksics Gusztáv)
*
Ajánlott:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
Ősi intézményeink.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
*
Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomylói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Magyar régiségek.
Az ismeretlen népmese.
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben.
A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Szendrő vára.
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke.
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt.
A nemesség.
Nemességi könyv.
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye.
Vitézi Rend.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 300 Ft
Internetes ár: 2 805 Ft
A kommunista provokáció diadala Jozef Mackiewicz 2,800 Ft 2 520 Ft
Égszakadás Börcsök Mária 2,400 Ft 2 160 Ft
Biblia - Bábel - Hangzavar Tóth János 600 Ft 540 Ft
A cigányság történetének atlasza Bereznay András 8,900 Ft 8 010 Ft
Korinthoszi szerelem Tormay Cécile 2,200 Ft 1 980 Ft
A belső energia felébresztése Richard Ingner 2,500 Ft 2 250 Ft
A szürke dominanciás 3,150 Ft 2 835 Ft
A főváros élén - Budapest főpolgármesterei és polgármesterei 1873-1950 Feitl István 3,500 Ft 3 150 Ft
Boldogasszony nevében Színia Bodnár Erika 2,990 Ft 2 691 Ft
Polgári gondola Csoóri Sándor, Granasztói György, Kodolányi Gyula 990 Ft 891 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^