Hagyomány

Réső Ensel Sándor - Magyarországi népszokások

Magyarországi népszokások

Réső Ensel Sándor

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2011
186 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639790469
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Réső Ensel Sándor - Magyarországi népszokások
Réső Ensel Sándor - Magyarországi népszokások
Réső Ensel Sándor - Magyarországi népszokások
Réső Ensel Sándor - Magyarországi népszokások
Réső Ensel Sándor - Magyarországi népszokások
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
RÉSŐ ENSEL SÁNDOR szerző (Pest, 1833. – Bp., 1899) ügyvéd, jogtudományi író, etnográfus. Pesten végezte a jogot. Az 1860-as években a Nefelejts c. folyóiratban sorozatosan közölt szokásleírásait más gyűjtők, főleg Májer István hasonló tanulmányaival kiegészítve értékes gyűjteménnyel alapozta meg a magyar népszokáskutatást. Helytörténeti kérdések, helynévmagyarázatok, helyi mondák gyűjtésével is érdemes munkát végzett...
*

A népszokások egybegyűjtése, régi óhajtása nemzeti irodalmunknak. A szokások, melyeket itt bemutatunk, nemzetünk szellemének kifejezései...
*
Részlet a TARTALOM-ból:

Agárdiak lakodalmi szokásaik
„ keresztelési szertartásaik
„ temetéskori szertartásaik

Akasztó és Lak községi lakodalmi szokások
Alföldi menyegzői szokások száz év előtt
Áprilisba küldés
Ártány leverés
Bakony környékéni szűrkitevés
Bánáti bolgárok házassági szokásaik
Baracskai kukoricza-fosztók estéje

Becskereki házassági szokások és gyászok
Békepohárivás
Berkenyéi és szendehelyi sváb lakomák
Bethlenjárás
Bikahajsz
Bírói pálcza átadása
Bonyhádi lakodalmi szokások és halottor
Borsodi népszokások
Matyók házassági szokásaik

Bukbálás
Bukovinai magyarok házassági szokásaik
Császártöltési népszokások
Cserháti szüret és mulatságai (...)

*
A „Magyarországi népszokások” című ezen kiadványt az 1866-os kiadás hasonmása, a tájegységenként összegyűjtött különböző népszokások iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik többek között azt is szeretnék megismerni, hogy mint keletkeztek a házasságok, hogy függtek a fiatalok a szüleiktől, mint keletkeztek a násznagyságok, mily hosszasak voltak az alkudozások a házassági kötésen, a leánykiadáson stb.
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Ősi intézményeink.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
A hunok három világbirodalma.
Erdély nevezetesebb családai
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei
A Csíksomylói Kegyszobor története
A középkori magyar címertan jelképezése
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai
Magyar régiségek
Az ismeretlen népmese
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III kötet egyben
A Csíki székely krónika
A magyar nemzet ősvallása
A heraldika vezérfonala
A parthus, hun-magyar scythákról
Magyar mitológia
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Szendrő vára
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
A Facebook kora Clara Shih 3,900 Ft 3 510 Ft
Uz Bence Nyirő József 2,600 Ft 2 340 Ft
A szeretet filozófiája és okkult jelentősége Seress Attila 2,400 Ft 2 160 Ft
A heraldika vezérfonala Báró Nyáry Albert 9,100 Ft 8 190 Ft
Emlékirataim - A teljes változat Mindszenty József hercegprímás 5,990 Ft 5 391 Ft
Vér és könny Paládi József 2,800 Ft 2 520 Ft
Vasfüggöny kölnivel Szablya Ilona 3,900 Ft 3 510 Ft
A kereszt árnyékában Jozef Mackiewicz 2,800 Ft 2 520 Ft
Az elme eredete Varga Csaba 2,700 Ft 2 430 Ft
Eredeti népmesék Arany László 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^