Hagyomány

Rupp Jakab - Magyarország pénzei az Árpádok korában

Magyarország pénzei az Árpádok korában

Rupp Jakab

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2013
208 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155242151
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Rupp Jakab - Magyarország pénzei az Árpádok korában
Rupp Jakab - Magyarország pénzei az Árpádok korában
Rupp Jakab - Magyarország pénzei az Árpádok korában
Rupp Jakab - Magyarország pénzei az Árpádok korában
Rupp Jakab - Magyarország pénzei az Árpádok korában
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 465 Ft
RUPP JAKAB (Buda, 1800 április 13 – Budapest, 1879 október 14) - numizmatikus és levéltáros. A jogot Pozsonyban és Pesten végezte, majd 1821-ben került a magyar udvari kamara levéltárához. 1858-ban első osztályú lajstromozó, 1861-ben vonult nyugalomba.

Nemcsak a magyarországi pénztörténettel foglalkozott, hanem kiváló történeti topográfiai munkásságot is kifejtett. Cikkei az Archaeológiai Értesítőben és az Archaeológiai Közleményekben jelentek meg.

Rupp Jakab - Weszerle József nyomdokain haladva - 1841-ben Pesten, a Királyi Egyetemi Nyomda kiadásában megjelentette az Árpád-kori magyar pénzek ismertetését latin és magyar nyelven.

Ebben megtalálhatók Magyarország 1841-ig ismeretes pénzei lerajzolva, történeti és pénztudományi kútfők után megmagyarázva (Numi Hungariae hactenus cogniti, Periodus Arpadiana) címen, könyve elején felsorolva a magyar numizmatikával kapcsolatos irodalmi forrásmunkákat, a magyar anyagot tartalmazó nagyobb éremgyűjtemények és gyűjtők névsorát, 1846-ban pedig kiadta munkájának 2. részét, amelyben a vegyesházi királyok korának pénzeit ismertette.
*

Ez az először 1841-ben megjelent, ma már igazi kuriózumnak számító könyv kiváló kultúrtörténeti, gazdaságtörténeti és történelmi érdekességeket kínál.

Nemcsak a korszak pénzeit, de azok megjelenését és verésük körülményeit is bemutatva törekedett a szerző minél sokrétűbben feltárni az Árpádok korában megjelent és forgalomban lévő érmék történetét.

*
A „Magyarország Pénzei az Árpádok Korában” című ezen kiadványt az először 1841-ben kiadott kultúrtörténeti, gazdaságtörténeti és történelmi érdekességeket tartalmazó kötet iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*

*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Ősi intézményeink.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
Ősi intézményeink.

Erdély nevezetesebb családai
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei
A Csíksomylói Kegyszobor története
A középkori magyar címertan jelképezése
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai
Magyar régiségek
Az ismeretlen népmese
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III kötet egyben
A Csíki székely krónika
A magyar nemzet ősvallása
A heraldika vezérfonala
A parthus, hun-magyar scythákról
Magyar mitológia
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Szendrő vára
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 465 Ft
Lándzsa és bárd (könyv+CD) Varga Tibor 4,990 Ft 4 491 Ft
Trianonban elveszett kincseink Fucskár Ágnes Fucskár József 6,800 Ft 6 120 Ft
Az elittől a nómenklatúráig Huszár Tibor 1,600 Ft 1 440 Ft
Elhallgatott történelem Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Kalkuttai Szent Teréz Anya - A hit csodái Jean-Michel Di Falco 2,990 Ft 2 691 Ft
Magyarország pénzei az Árpádok korában Rupp Jakab 2,900 Ft 2 610 Ft
Az antropozófia válaszai a világ és az élet kérdéseire Rudolf Steiner 3,000 Ft 2 700 Ft
A népért és a Führerért Erwin Bartmann 3,990 Ft 3 591 Ft
Magyar kulturális kalauz 3,950 Ft 3 555 Ft
Hamis Gulyás Fehér Béla - Szécsi Noémi 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^