Hagyomány

P. Botos Fortunát - A Csíksomlyói Kegyszobor története

A Csíksomlyói Kegyszobor története

P. Botos Fortunát

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2004
24 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155242144
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
P. Botos Fortunát - A Csíksomlyói Kegyszobor története
P. Botos Fortunát - A Csíksomlyói Kegyszobor története
P. Botos Fortunát - A Csíksomlyói Kegyszobor története
P. Botos Fortunát - A Csíksomlyói Kegyszobor története
P. Botos Fortunát - A Csíksomlyói Kegyszobor története
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 800 Ft
Internetes ár: 800 Ft
P. BOTOS FORTUNÁT szerző (Zetelaka, /ma Románia, Hargita megye/ 1895. június 3. – Capul Midia, 1953. március 16.) erdélyi ferences rendi pap, majd tartományfőnök, történész, író, vértanú, Románia kommunista rezsimjének áldozata. Huszonhét könyvet és 302 cikket írt.

1948-ban, Márton Áron püspökhöz hasonlóan dacolva az új kommunista rendszer elhatalmasodó egyházgyűlöletével, ő vezette a csíksomlyói búcsú körmenetét. Ezután a hatalom emberei már állandóan zaklatták. 1951. augusztus 20-án, Szent István ünnepén összeszedték a szerzeteseket. Fortunát atyával kivételesen keményen bántak, őt a készülő Duna-csatornához internálták Capul Midia település munkatáborába, ahol embertelen körülmények között dolgoztatták.

Fortunát atya 19 hónap után tüdőgyulladást kapott, a beszámolók szerint ekkor is bántalmazták. „Mint gyengélkedőt lapáttal agyonverték” – írja a Magyar katolikus lexikon...

*
Csíksomlyó (románul Șumuleu Ciuc, ma Románia, 1959 óta Csíkszereda település része, Hargita megyében. A katolikus vallású székelyek híres Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye, és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünkösdkor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú.

A mai kegytemplomot 1802 és 1824 között építették barokk stílusban. Belső berendezésének 72 évig tartott a kialakítása. Madonna-szobra a XVI. századi fafaragóművészet remeke, 1515 és 1520 között készülhetett, a korabeli Madonna-szobrok közül ez a legnagyobb.

„A csíksomlyói Máriához hittel menjetek, a csíksomlyói Máriától a hit tüzét vigyétek s akkor az Ő csodatevő ereje a ti lelketekben folytatódni fog. Vígasztal, gyógyít. Veletek örvend, veletek szenved.”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• Csíksomlyó;
• Csíksomlyó régi búcsújáróhely;
• A kegyszobor külső leírása;
• Csodás események;
• A székelyek ősi buzgóságának letörésére irányuló törekvések;
• Sámbár Mátyás jezsuita;
• Az elmenekített kegyszobor;
• Mit vigyetek magatokkal haza?

*
„A Csíksomlyói Kegyszobor Története” című ezen 1926-os eredeti kiadványt a katolikus székelység élete, hagyományai, Csíksomlyó szerepe, jelentősége, a kegytemplom, a kegyszobor és szimbolikus ereje iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta-magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
*

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Magyar régiségek.

Fénytemplom a Kis-Somlyón.
Közel Istenhez - A kereszténység zarándokhelyei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
101 vers és ének Csíksomlyóról.
A máriapócsi kegyhely - Jertek víg örömmel
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben.
A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Szendrő vára.
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke.
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt.
A nemesség.
Nemességi könyv.
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye.
Vitézi Rend.
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 800 Ft
Internetes ár: 800 Ft
A balatoni csata Veress D. Csaba 3,990 Ft 3 591 Ft
Hargita és Corona - Térkép a történelmi székely gyorsvonat útvonalán Pápai Ferenc 2,500 Ft 2 250 Ft
Emlékirataim - A teljes változat Mindszenty József hercegprímás 5,990 Ft 5 391 Ft
AZ (új kiadás) Stephen King 6,990 Ft 6 291 Ft
A Domonkos rend Magyarországon a reformáció előtt Harsányi András 2,000 Ft 1 800 Ft
Kommunista arcélek Mindszenty József hercegprímás 3,990 Ft 3 591 Ft
Menny és pokol Bernhard Lang 1,600 Ft 1 440 Ft
Hit által Bogárdi Szabó István Gáncs Péter Veres András 3,990 Ft 3 591 Ft
Mit kezdjünk vele? 1,790 Ft 1 611 Ft
Csinos Vitéz - Székely népmesék Kriza János 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^