Hagyomány

Kiss Bálint - Magyar régiségek

Magyar régiségek

Kiss Bálint

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2012
296 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155242090
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kiss Bálint - Magyar régiségek
Kiss Bálint - Magyar régiségek
Kiss Bálint - Magyar régiségek
Kiss Bálint - Magyar régiségek
Kiss Bálint - Magyar régiségek
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
Kiss Bálint (1772-1853) református esperes 1839-ben jelentette meg a „Magyar régiségek” című munkáját, melyben már a kor tudományos szintjén értékelte a környékben talált „ásatag régiségek” és emberi csontereklyék jelentőségét.

Itteni leletekből rekonstruálta honfoglaló elődeink viseletét, melyet fia, ifj. Kiss Bálint (1802-1868), a Magyar Nemzeti Múzeum Képtárának első őre, festőművész és grafikus örökített meg kőrajzolatában.

A szerző foglalkozik a magyarok őshazájának kérdésével, az ősvallással, a nyelv eredetével, a hunokkal és még számtalan magyarságot érintő témával.

*
A „Magyar régiségek” című ezen kiadványt az 1839-ben kiadott mű iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik a régiségek, az ősvallás és a magyarsággal kapcsolatos kérdések tanulmányozása közben figyelembe veszik a szerzőnek a BEVEZETŐ-ben írt alábbi záró gondolatait is:

„Akik jó indulattal viseltetnek a magyar nemzet iránt, reménylem, kedvesen veszik értekezésemet; a rossz szeműeknek a világosság is terhökre van.”

Írtam Szentesen, 1839
(Kiss Bálint, református predikátor, esperes és tábla-bíró)

*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
*

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Az ismeretlen népmese.
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben
A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
A heraldika kézikönyve műszótárral.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Szendrő vára.
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke.
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt.
A nemesség.
Nemességi könyv.
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye.
Vitézi Rend.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
Csángómagyarok Moldvában Posch Dániel 1,480 Ft 1 332 Ft
Magyar czímeres emlékek I-II. Fejérpataky László 9,900 Ft 8 910 Ft
János nevében Martin C. Putna 3,000 Ft 2 700 Ft
Irodalom, nemzet, harmadik út Görömbei András 3,300 Ft 2 970 Ft
A magyar nyelv mint útikönyv II. Juhász Zsolt 2,990 Ft 2 691 Ft
A környezet és létfeltételek hatásai a nyelvek kialakulására Radics Géza 1,800 Ft 1 620 Ft
Ott feszül a sorsunk Bencsik László 2,400 Ft 2 160 Ft
A magyar nyelv Táncsics Mihály 2,100 Ft 1 890 Ft
A magyarság ősi gyökerei Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Bethlen István Romsics Ignác 3,999 Ft 3 600 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^