Antropológia, Őstörténet

Herman Ottó - A magyar nép arca és jelleme

A magyar nép arca és jelleme

Herman Ottó

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2001
200 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155144004
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Herman Ottó - A magyar nép arca és jelleme
Herman Ottó - A halgazdaság rövid foglalatja
Herman Ottó - A madarak hasznáról és káráról
Herman Ottó - A magyar nép arca és jelleme
Herman Ottó - A halgazdaság rövid foglalatja
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 100 Ft
Internetes ár: 1 785 Ft
HERMAN OTTÓ szerző (Breznóbánya, /ma Szlovákia, Besztercebányai kerület/ 1835. június 26. – Budapest, 1914. december 27.) természettudós, ornitológus, néprajzkutató, régész, polihisztor, politikus. Korának egyik legnagyobb természettudósa, nevezték még az utolsó magyar polihisztornak is.

*

„A magyar nép jellemét meghatározni és megírni szép és igen fontos feladat, mert a jellem meghatározásán át világossá kell válnia sok olyan vonásnak, amely azután visszasugárzik arra a szakadatlan sorra, melyet a honfoglalástól a jelenlegi psychikai és etnikai alapokon megalkothatunk...

(...) Nincs más módunk, mint bizonyos élő, vagy, ha már elenyészett, de a közelmúltban, még megbizonyosodott nyomokon a messzi múltak felé elindulni és azokból a magyar nép ősi jellemére következtetni...”

Mindezt az alábbi életmód, szokásrend, foglalkozási ág, cselekvési forma, más népekkel való összehasonlítás stb. alapján és szempontoknak megfelelően vizsgálja:

Nomád élet. Sátorfa, őrfa. Szabad föld. Nomád rend. Patriarchális szervezet. Természeti sajátosság. Természet és jellem. Ősi szervezet. A tanyás. Ősgyűlés. A jöttment. Fel vég, alvég. Pásztor és királyné. Tanyás, pásztor és halász. A jellem iskolája. A szemlélődés. A hasonlat. Betyárélet. Sírva vigadás. Táncszó. Mondások éle. Találós mese. Népköltés, dal. Magyar és török összehasonlítás. Komolyság, lovagiasság. Udvariasság. Eszesség. Fény, hazaszeretet. Eredet, hódító tulajdonság. Viselet. Nép irodalom. Szám, kultúra...

*
„A Magyar Nép Arca és Jelleme” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni kora egyik legnagyobb természettudósának véleményét a magyarság arcáról és jelleméről.
*
Ajánlott még:

A madarak hasznáról és káráról.
A halgazdaság rövid foglalatja.
*

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Ősi intézményeink.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
Ősi intézményeink.
Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomylói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Magyar régiségek.
Az ismeretlen népmese.
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben.
A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről.
Székely népmesék.
Szendrő vára.
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke.
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt.
A nemesség.
Nemességi könyv.
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye.
Vitézi Rend.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 100 Ft
Internetes ár: 1 785 Ft
Túlvilági extázis Gyurkovics Tibor 3,500 Ft 3 150 Ft
Erdély - Bihar-hegység Váradi Péter Pál-Lőwey Lilla 9,900 Ft 8 910 Ft
Energia vámpírok Christiane Northrup 3,290 Ft 2 961 Ft
Építészeti hagyományunk nyomában Gráfik Imre 3,990 Ft 3 591 Ft
Ősemberek - ősmagyarok Hóman Bálint 3,200 Ft 2 880 Ft
A csillagok gyermekei Szabó Mária 2,990 Ft 2 691 Ft
A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról Bánki György 4,550 Ft 4 095 Ft
Mítoszok és realitások a népi gyógymódok világából Kovács József természetgyógyász 3,400 Ft 3 060 Ft
Pszichofitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek Bagdy Emőke 3,490 Ft 3 141 Ft
Előadások az Istenemberségről Vlagyimir Szolovjov 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^