Gyermek

Gaal György - Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben

Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben

Gaal György

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2013
414 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155242601
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Gaal György - Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben
Gaal György - Tört kövön és porladó kereszten
Gaal György - Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben
Gaal György - Tört kövön és porladó kereszten
Gaal György - Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 242 Ft
Gaal György (Pozsony, 1783. április 21. – Bécs, 1855. november 6.) író, könyvtáros, mesekutató. A tudomány iránti érdeklődést Dugonics András, akinek tanítványa volt, keltette fel benne. Már ifjú korában érdekelték a nép szokásai, adomái, meséi s példabeszédei. Az idegen nyelvekben való gyakorlottságát arra használta, hogy magyar művek fordításával irodalmunkra vonta a külföld figyelmét...

*
A „Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben” című ezen 1856-ban megjelent kiadványt az I. kötet 11 meséje, a II. kötet 14 meséje, és a III. kötet 28 meséje iránt érdeklődő kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
*

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Az ismeretlen népmese.

A Csíki székely krónika.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
A heraldika kézikönyve műszótárral
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Szendrő vára
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 242 Ft
Habocska - CD melléklettel Varga Domokos György 3,000 Ft 2 700 Ft
A magyar oktató mese története 1786-tól 1807-ig Ember Nándor 1,250 Ft 1 125 Ft
Az Aranycsapat örökösei Rózsaligeti László 8,990 Ft 8 091 Ft
A mesék kertje Régöly Mérei Andrea 2,800 Ft 2 520 Ft
A magyarság ősi gyökerei Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Mátyás, az igazságos - A furfangos uralkodó legendás krónikái 3,990 Ft 3 591 Ft
Óriások és törpék Benedek Elek 1,250 Ft 1 125 Ft
A dühös polip - Relaxációs mesekönyv Lori Lite 2,290 Ft 2 061 Ft
Székely népmesék Bisztray György 1,500 Ft 1 350 Ft
A középkori székely művészet kérdései Entz Géza 1,000 Ft 900 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^