Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Tordai Vilmos - Okkult elemek a magyarság életében

Okkult elemek a magyarság életében

Tordai Vilmos

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2010
168 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789639654747
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Bolti ár: 2 500 Ft
Megtakarítás: 6%
Online ár: 2 325 Ft
Leírás
Az okkultizmus (a „titkos, rejtett” jelentésű latin occultus szóból) a természetfeletti erőkkel és a szellemvilággal kapcsolatos ismeretek összefoglaló elnevezése, amely magában foglalja az ezoterikus nézetek, kultuszok és varázsló-jósló praktikák teljességét...
*

TORDAI VILMOS „Okkult elemek a magyarság életében” című ezen lebilincselően érdekes könyvét 60 évvel ezelőtt, az akkori hatalom a betiltás és a bezúzás bélyegével sújtotta, de a könyve életre kelve újra megtalálja az olvasóit...
*
Részletek a BEVEZETÉS-ből:
„Nincs nép, amelynek történelmében, folklorisztikájában, hagyományaiban, vallásában, irodalmában és társadalmi megnyilvánulásaiban kezdettől fogva bőségesen ne találnánk oly gondolatokat, megfigyeléseket, sőt gyakorlati élményeket, amelyek a természetnek és az emberi léleknek bizonyos ismeretlen, misztikus hátteréről lebbentik fel egy-egy pillanatra a fátylat...

Legyen ez a könyv tanúbizonysága annak, hogy megvan ez a természetes okkultizmus a magyarság életében is éppen úgy, mint e Föld minden más népénél, és hogy az okkult dolgok iránt való érdeklődés nálunk sem pusztán külföldről importált áru, hanem eredeti gyökéren termett, kipusztíthatatlan élő fa.

Ennek a fának az ágait, leveleit, lombját mutatom be a következő lapokon...

Hiszen tudnunk kell, hogy a természetnek még sok ismeretlen törvénye van, tudnunk kell, hogy még a babonának is van reális magva. Oly rejtélyek, melyeknek végleges megmagyarázására talán ezután sem lesznek elegendők a csupán fizikai érzékszerveink útján megismert természeti törvények s melyeknek megoldása, úgy lehet, egykor igazolni fogja azt a feltevést, hogy csakugyan körülvesz bennünket még egy másik, érzéken túli, láthatatlan világ, épp oly élettel és törvényekkel teljes, mint ez a mi fizikai világunk...”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETÉS
• Túlvilág, szellemhit és bűvös erők ősi hagyományainkban;
• A magyar szentek „csodái”;
• Transzcendens elemek a magyar történelemben;
• Tar Lőrinc pokoljárása. Boszorkányságok. Gróf Listy László. Kísérteties jelenségek;
• Néhány érdekes eset az újabb kori magyar társadalmi életből;
• A magyar szépirodalom és az okkultizmus;
• A magyar spiritiszta mozgalmak;
• A magyar teozófiai mozgalom;
• Tudományos metapszichikai kutatások;

*
Az „Okkult Elemek a Magyarság Életében” című ezen kiadványt Tordai Vilmos szerző alábbi szavaival ajánljuk:

„... Munkámnak fő célja nem az, hogy az okkult dolgok ősiségére, általánosságára, a régi hagyományoknak a modern megfigyelések és tudományos kutatások eredményeivel való meglepő egyezésére rámutatva, mindenáron meggyőzzem olvasóimat azok valódiságáról is, hanem az, hogy feltárjam az okkult jelenségek ismerői előtt: mennyi érdekes okkult motívum található a magyarság életében, amelyeket érdemes további beható tudományos tanulmány tárgyává tenni.”
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Ősi intézményeink.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
Ősi intézményeink.
*
Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomylói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Magyar régiségek.
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III kötet egyben
A Csíki székely krónika
A magyar nemzet ősvallása
A heraldika vezérfonala
A parthus, hun-magyar scythákról
Magyar mitológia
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Szendrő vára
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok